Toppbild

Psykolog

Psykologen arbetar med inriktning på förskolans och skolans psykologi.

Psykologen erbjuder:

  • konsultation och handledning till personal
  • psykologiska bedömningar/utredningar vid skolrelaterade frågeställningar
  • utredning vid frågeställning om skolform
  • utbildning och kompetensutveckling

Psykolog som arbetar inom barn- och elevhälsan:

Alberto Sanchez

 

Uppdaterad 2017-12-20

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >