Toppbild

Skolkurator

När en elev känner behov av att få träffa och prata med en annan vuxen än sina föräldrar, lärare eller andra vuxna kan de kontakta en kurator för samtal. Samtalet kan gälla olika frågor i livet som känns bekymmersamma för barnet så som kamratrelationer, skolsvårigheter, hemförhållanden med mera.

 

Om du vill boka tid för ett samtal med kuratorn kan du antingen gå direkt till kuratorn och boka en tid eller så kan du be dina vårdnadshavare eller din mentor om hjälp med att ta kontakt. För tider och telefonnummer, kontakta skolans expedition.

Vårdnadshavare är också välkomna att ta kontakt med kurator för diskussion om oro för sina barn. Kurator kan hjälpa till med rådgivning och i vissa fall stöd för vidare kontakt med andra hjälpgivare i samhället om så önskas.

Kurator har tystnadsplikt i sitt arbete vilket innebär att hen inte får berätta för andra om det som framkommer under samtalen. Däremot omfattas kuratorns arbete, precis som för all personal inom skolan, av en anmälningsplikt vilket innebär att kurator ibland måste bryta sin tystnadsplikt om oro finns för en elevs hälsa och mående.

Kuratorn ingår i skolans elevhälsoteam och erbjuder:

  • samtal med elever och föräldrar i skolrelaterade frågor
  • konsultation och handledning till personal
  • utbildning och kompetensutveckling

 

 

 

Uppdaterad 2018-02-07

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >