Toppbild

Öppettider och planeringsdagar förskolor och fritidshem

Öppettider

De olika avdelningarna kan ha olika öppettider men vi kan alltid erbjuda omsorg mellan klockan 06.00 och 18.30. Den här ramtiden gäller både för kommunala och fristående förskolor och fritidshem (BUN § 176 2011-11-22).


Nattis

Barnomsorg på obekväm arbetstid är för barn mellan 1 år och till och med vårterminen barnet fyller 13 år, öppettiderna är vardagar kl. 18.30-06.00 samt hela dygnet runt på helgerna, undantag av midsommarafton, julafton och nyårsafton.
Barnet är välkommet att stanna över natten om det finns behov av omsorg efter kl. 21.00. 

Förskolor och fritidshem - stängda

Se tabellen nedan för att se när våra förskolor och fritidshem har stängt för planering och kompetensutveckling. Översikten uppdateras när ny information inkommit från förskolor och skolenheter. Kontakta respektive förskolechef/rektor vid oklarheter. 

Förskolorna har stängt för planering och kompetensutveckling enligt nedan 

 

Våren 2018

Strängnäs

 
Pedagogisk omsorg (Familjedaghem)  -
Grävlingen 12/3 och 18/6
Nattugglan*  12/3 och 18/6
Siklöjan  12/3 och 18/6
Skogsbacken  12/3 och 18/6
Solgläntan  12/3 och 18/6
Sunby Park  12/3 och 18/6
Tosterö förskola  12/3 och 18/6
Trevnaden  12/3 och 18/6
Trollskogen  12/3 och 18/6
Trädgårdsmästaren  12/3 och 18/6
Täppan  12/3 och 18/6

Mariefred

 
Pedagogisk omsorg (Familjedaghem)  
Marielund 12/3 och 18/6
Björnmossan 8/1 och 12/3
Nyponet 8/1 och 12/3
Ängen 8/1 och 12/3

Stallarholmen

 
Stallarholmens förskolor 12/3 och 18/6

Åkers styckebruk

 
Kanonen 12/3 och 18/6
Skämby 12/3 och 18/6
Tallbacken 12/3 och 18/6

Övriga

 
Fogdö förskola 12/3 och 18/6
Härads förskola 12/3 och 18/6
Länna förskola 12/3 och 18/6

 

Tilläggsinformation

  • Om behov finns av omsorg då förskolan är stängd måste detta anmälas senast 2 veckor innan behovsdatum.
  • Ändring av vistelsetiden görs i Dexter barnomsorg via webben.
  • * Förskolan Nattugglan: Barnomsorg på obekväm arbetstid har stängt julafton, nyårsafton samt midsommarafton.

 

Fritidshemmen (kommunala) har stängt för planering och kompetensutveckling enligt nedan:

 

Våren 2018

Hösten 2018

Våren 2019

Alla kommunala fritidshem 8/1 och 18/6  13/8 och 14/8 7/1 och 17/6

 

Tilläggsinformation

  • Tosteröskolans fritids har öppet stängningsdagarna vt-18.
  • Tosteröskolans fritids har öppet under sommaren 2018 för centrala Strängnäs
  • Stallarholmsskolans fritids har öppet stängningsdagarna vt-18.
  • Om behov finns av omsorg då fritidshemmet är stängt måste detta anmälan senast 2 veckor innan behovsdatum till respektive enhet.
Uppdaterad 2018-02-15 av Utbildningskontoret

Utbildningskontoret

Nygatan 10
645 80 STRÄNGNÄS
Telefon: 0152-291 00, växel

Mer kontaktinformation

Barn- och utbildningsnämnden

Förtroendevalda


Handläggare barnomsorg

Förskolor/fritidshem
Telefontid: Måndag-fredag klockan 08:00-14:00


Väst: Strängnäs, Fogdö, Härad
Telefon: 0152-293 68
barnomsorgvast@strangnas.se

Öst: Stallarholmen, Mariefred, Åkers styckebruk, Länna
Telefon: 0152-297 88
barnomsorgost@strangnas.se


Synpunkter, frågor och förbättringsförslag

Synpunkter och klagomål


Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >