Toppbild

Öppettider och planeringsdagar förskolor och fritidshem

Öppettider

De olika avdelningarna kan ha olika öppettider men vi kan alltid erbjuda omsorg mellan klockan 06.00 och 18.30. Den här ramtiden gäller både för kommunala och fristående förskolor och fritidshem (BUN § 176 2011-11-22).


Nattis

Barnomsorg på obekväm arbetstid är för barn mellan 1 år och till och med vårterminen barnet fyller 13 år, öppettiderna är vardagar kl. 18.30-06.00 samt hela dygnet runt på helgerna, undantag av midsommarafton, julafton och nyårsafton.
Barnet är välkommet att stanna över natten om det finns behov av omsorg efter kl. 21.00. 

Förskolor och fritidshem - stängda

Se tabellen nedan för att se när våra förskolor och fritidshem har stängt för planering och kompetensutveckling. Översikten uppdateras när ny information inkommit från förskolor och skolenheter. Kontakta respektive förskolechef/rektor vid oklarheter. 

Förskolorna har stängt för planering och kompetensutveckling enligt nedan 

 

Höst 2018

Strängnäs

 
Grävlingen 13/8 och 29/10
Siklöjan 13/8 och 29/10
Solgläntan 13/8 och 29/10
Trädgårdsmästaren  13/8 och 29/10
Nattugglan*  17/9 och 29/10
Trollskogen  17/9 och 29/10
Skogsbacken  17/9 och 29/10
Sunby Park  17/9 och 29/10
Tosterö förskola  17/9 och 29/10
Trevnaden  17/9 och 29/10
Täppan  17/9 och 29/10

Mariefred

 
Pedagogisk omsorg (Familjedaghem)  
Marielund 17/9 och 29/10
Björnmossan 17/9 och 29/10
Nyponet 17/9 och 29/10
Ängen 17/9 och 29/10

Stallarholmen

 
Stallarholmens förskolor 17/9 och 29/10

Åkers styckebruk

 
Kanonen 13/8 och 29/10
Skämby 13/8 och 29/10
Tallbacken 13/8 och 29/10

Övriga

 
Fogdö förskola 17/9 och 29/10
Härads förskola 17/9 och 29/10
Länna förskola 13/8 och 29/10

 

Tilläggsinformation

  • Om behov finns av omsorg då förskolan är stängd måste detta anmälas senast 2 veckor innan behovsdatum.
  • Ändring av vistelsetiden görs i Dexter barnomsorg via webben.
  • * Förskolan Nattugglan: Barnomsorg på obekväm arbetstid har stängt julafton, nyårsafton samt midsommarafton.

 

Fritidshemmen (kommunala) har stängt för planering och kompetensutveckling enligt nedan:

 

Våren 2018

Hösten 2018

Våren 2019

Alla kommunala fritidshem  18/6 13/8 och 14/8 7/1 och 17/6

 

Tilläggsinformation

  • Vasaskolans fritidshem har öppet stängningsdagen 18 juni 2018 samt under sommaren 2018 för Paulinska-, Vasa-, Finninge-, Tosterö-, Fogdö-, Härad och Karinslundsskolan.
  • Finningeskolans fritidshem har öppet stängningsdagarna 13-14 augusti 2018 för Paulinska-, Vasa-, Finninge-, Tosterö-, Fogdö-, Härad och Karinslundsskolan.
  • Mariefreds skolas fritidshem har öppet stängningsdagen 18 juni, 13-14 augusti 2018 samt att Åkerskolans fritidshem har öppet under sommaren 2018 för Åker-, Länna-, Stallarholmsskolan och Mariefreds skola.
  • Om behov finns av omsorg då fritidshemmet är stängt måste detta anmälan senast 2 veckor innan behovsdatum till respektive enhet.
Uppdaterad 2018-08-06 av Utbildningskontoret

Utbildningskontoret

Nygatan 10
645 80 STRÄNGNÄS

Mer kontaktinformation

Barn- och utbildningsnämnden

Förtroendevalda


Handläggare barnomsorg

Förskolor/fritidshem
Telefontid: Måndag-fredag klockan 09:00-14:00
Telefon: 0152-291 00, växeln


Väst: Strängnäs, Fogdö, Härad
barnomsorgvast@strangnas.se

Öst: Stallarholmen, Mariefred, Åkers styckebruk, Länna
barnomsorgost@strangnas.se


Synpunkter, frågor och förbättringsförslag

Synpunkter och klagomål


Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >