Toppbild

Kvalitet och utveckling förskola

Här och på underliggande sidor finns information om kvalitets- och utvecklingsarbete i Strängnäs kommuns förskola.

Kommunövergripande information finns under Kommun & politik - Kommunens kvalitet i korthet.


 

Uppdaterad 2017-07-03

Utbildningskontoret

Nygatan 10
645 80 STRÄNGNÄS
Telefon: 0152-291 00, växel

Mer kontaktinformation

Barn- och utbildningsnämnden

Förtroendevalda


Handläggare barnomsorg

Förskolor/fritidshem
Telefontid: Måndag-fredag klockan 08:00-14:00


Väst: Strängnäs, Fogdö, Härad
Telefon: 0152-293 68
barnomsorgvast@strangnas.se

Öst: Stallarholmen, Mariefred, Åkers styckebruk, Länna
Telefon: 0152-297 88
barnomsorgost@strangnas.se


Synpunkter, frågor och förbättringsförslag

Synpunkter och klagomål


Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >