Toppbild

Återverket - kreativt återvinningscenter

Händer som skapar av spillmaterial


Välkommen till vårt kreativa återvinningscenter för förskolor! Genom att ta tillvara outnyttjat rest- och spillmaterial som företag har tänkt slänga kan vi uppmuntra både barn och vuxna till ett mer miljömedvetet förhållningssätt.

 

Så här kan du bidra till Återverket!


Kontakt

E-post: aterverket@strangnas.se

Facebook: facebook.com/aterverket

Telefon:
Sarah Wolf Näsström, 0725-248553
Annica Linde, 0722-370041

 

Så här fick vi idén

Idén om ett återvinningscenter kommer från början från Reggio Emilia, en stad i Italien, där man har kreativa återvinningscenter som kallas ReMida. Namnet ReMida är en ordlek där Re står för staden Reggio Emilia och Mida för kung Midas, som i myten förvandlar allt han rör vid till guld.

För vår del kommer idén också ur ett behov av att utveckla förskolans miljöer och det material vi erbjuder, kopplat till förskolans läroplan och kommunens mål. 

De leksaker som vanligtvis erbjuds signalerar ofta vad barnen ska använda dem till. Vi vill erbjuda barnen ett variationsrikt material där de själva kan prova att konstruera och experimentera utan förväntan på hur de ska göra eller föreställningar om rätt och fel - och utan att de måste följa en viss ordning.

På Återverket uppmuntrar vi alltså till kreativitet och till att tänka kring hållbar utveckling.

Strängnäs kommun har antagit en ny miljöstrategi, med sju fokusområden. Ett av områdena är kretslopp, som handlar om hur vi ska bli bättre på att källsortera och återanvända saker i kommunen. Så Återverket ligger rätt i tiden!

Uppdaterad 2017-07-07 av Sarah Wolf Näsström

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >