Toppbild

Matematik

Matematik finns med oss i vardagen, inte bara under särskilda ”mattestunder”. I förskolan synliggör vi den matematik som finns i barnens vardag, i leken och rutinerna.

Matematik i förskolan handlar om att utmana barnen att genom leken utveckla de matematiska begreppen. Genom att arbeta med Alan Bishops matematiska aktiviteter så som att förklara, leka, lokalisera, designa, mäta och räkna skapar vi goda förutsättningar för tidig matematikutveckling.

Strängnäs kommunala förskolor deltar i matematiklyftet som är Skolverkets fortbildning som bygger på att förskollärare och barnskötare arbetar kollegialt och diskuterar texter, filmer och erfarenheter samt planerar och följer upp aktiviteter som genomförs med barnen på förskolan.

Uppdaterad 2017-08-24

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >