Toppbild

Betyg och bedömning

I lärarens roll ingår att främja, följa och bedöma elevernas kunskapsutveckling på ett medvetet och pedagogiskt sätt. Bedömningarna hänger samman med undervisningen och syftar till att kartlägga och värdera elevernas kunskaper, återkoppla för lärande, synliggöra praktiska kunskaper och utvärdera undervisningen.

 

Länkar till Skolverkets sidor

Läroplaner och kursplaner

Bedömning

Forskning om Bedömning

 

Dags för betyg -
årskurs 6-9

En broschyr som riktar sig till vårdnadshavare med elever i alla årskurser i grundskolan, grundsärskolan och specialskolan där betyg sätts. 

Klicka här för att ladda ner broschyren.

Informationsbroschyr om betyg i åk 6-9

 

 

Uppdaterad 2017-09-18 av Utbildningskontoret

Utbildningskontoret

Nygatan 10
645 80 STRÄNGNÄS
Telefon: 0152-291 00, växel

Mer kontaktinformation


Barn- och utbildningsnämnden

Förtroendevalda


Synpunkter, frågor och förbättringsförslag

Synpunkter och klagomål


Inloggning lärplattform

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >