Toppbild

Förskoleklass

 

Förskoleklass blir obligatorisk

Riksdagen har tagit beslut om att sänka åldern för skolplikt från sju år till sex års ålder. Det innebär att förskoleklass är obligatoriskt med start höstterminen 2018. Verksamheten kommer att ha samma syfte och innehåll som tidigare. Förskoleklassen omfattar 525 timmar om året.


Läs mer om förskoleklass på Skolverkets hemsida, här.

Läs mer om sänkt ålder för skolplikt på Skolverkets hemsida här

Uppdaterad 2017-12-20 av Utbildningskontoret

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >