Toppbild

Fritidshem

Barn som går i förskoleklass och i grundskola (till och med vårterminen det år man fyller 13 år) kan få skolbarnsomsorg i fritidshem. För fritidshem betalar föräldrar enligt maxtaxa.

 

Fritidshem

Fritidshemmen är alla knutna till respektive skola. Där kan barnen vistas de delar av dagen när de inte går i skolan. Under lovdagar och ferier finns det möjlighet att vara på fritidshemmet hela dagarna.
Information om fritidshemmen hittar du under respektive skola.
Se grundskolor

Öppettider och stängda dagar för planering och kompetensutveckling
Klicka här
 

Fritidshem under skollov

Barn som normalt inte har någon plats på ett fritidshem men som behöver en tillfällig plats under skollov kan ansöka om detta.
Blankett - Ansökan om lovplacering

 

Klicka här för information om att  Ansöka, säga upp eller förändra plats. 
Klicka här för information om Avgifter och regler. 

 

Uppdaterad 2018-01-09 av Utbildningskontoret

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >