Toppbild

Grundsärskola

Hus H Campus

I grundsärskolan jobbar pedagogerna för att utveckla varje elev utifrån dess egna förutsättningar. Undervisningen följer grundsärskolans läroplan och nyttjar modern teknik. 

 

För att få gå i grundsärskolan krävs en utredning bestående av en medicinsk, psykologisk, pedagogisk och social bedömning som visar att eleven tillhör målgruppen, det vill säga inte bedöms kunna nå grundskolans kunskapskrav.

I Strängnäs kommun är det chefen för barn- och elevhälsan som fattar beslut om mottagande. Vårdnadshavare kan efter besked om mottagande välja att  eleven integreras i den vanliga grundskolan med undervisning enligt grundsärskolans läroplan.

 

I Strängnäs kommun är grundsärskolan uppdelad på två enheter

År 1 - 6 Stenbyskolan

Verksamheten finns på Tosteröskolan som har en särskoledel i skolans lokaler.

År 7 - 9 Thomasskolan

Verksamheten finns på Campus Eldsund Hus 10. Lokalerna delas med  gymnasiesärskolan och träningsskolan.

 

Kontakt skolledning

Rektor Särskola och
enhetschef Bryggan:
jeanette.schjott@strangnas.se

Uppdaterad 2018-09-24

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >