Toppbild

Åkerskolan

Varmt välkommen till Åkerskolan !

Åkerskolan tar emot elever från förskoleklass till årskurs 9. Skolan i centrum på mer än ett sätt. Vi både håller till i de centrala delarna av Åkers styckebruk och sätter skolan och skolans elever i centrum.

  • Förskoleklasserna och upp till årskurs 6 har eleverna sina fasta klassrum med undantag för vissa specialämnen.
  • Årskurs 7-9 har lektionerna i moderna och väl anpassade lokaler. Dessutom utrustas högstadieeleverna med var sin dator som får användas under högstadietiden.
  • Vi har speciella ämnessalar för musik, slöjd, konsumentkunskap, bild, NO-ämnen.
  • I skolans omedelbara närområde finns även gymnastiksal, badhus, ishall, fotbollsplaner, bibliotek och grönområden med löpslinga. Dessa används även flitigt av vuxna under icke skoltid.
  • Från årskurs 6 får eleverna vistas i cafeterian där även viss försäljning av förfriskningar samt utlåning av t ex spel förekommer.
     

Sjukanmälan  

Är ditt barn sjuk ska vårdnadshavaren sjukanmäla eleven via Fronter senast klockan 07:30. Det inte går att sjukanmäla elever via mejl eller telefon till lärare.
I de fall man vet att eleven kommer att vara frånvarande flera dagar kan detta meddelas samtidigt. Om det senare visar sig att sjuktiden förlängs ska ny anmälan göras. 
Saknar du lösenord till Fronter kontakta Pia Cöster, pia.coster@strangnas.se

Skolskjuts

Ansökan om skolskjuts ska göras i god tid hos Strängnäs kommun, ansökan om skolskjuts. När ansökan godkänts får eleven antingen busskort eller åka taxi.  I de fall eleven inte ska åka taxi viss dag ska detta alltid anmälas i god tid till taxi 0152-18600 . Om en elev inte ska åka hem med taxi någon dag och detta ej meddelats taxi anmäler eleven detta alltid senast lunch till personalen på expeditionen.

Skolhälsovård

I vår skola finns skolsköterska Helene Bengtsson, telefon 0159-298 10, måndag-torsdag och jämna fredagar klockan 08.00-16.00 och skolkurator Sarah Andersson, telefon 0159-298 08, måndag-fredag klockan 08.00-16.00.
Skolan har ingen egen skolpsykolog utan kommer vid behov efter kontakt med Elevhälsan. 

SYV - Studie- och yrkesvägledare

Karam Aldeeb, telefon 015--298 04, finns på skolan onsdagar och torsdagar klockan 07.30-16.00.

Mobbing

Vi har nolltolerans mot mobbing och kränkande behandling av elever såväl av personal. För att uppnå detta använder vi oss av bland annat trygghetsteam, kamratstödjare och trivselteam. I dessa ingår bland annat elever, pedagoger, kurator med flera.

Skollunch

Du kan enkelt se vilken mat ditt bar får i skolan via appen ”Aivomenu”.

Förändringar Om eleven har/får en allergi eller om elev eller vårdnadshavare flyttar, byter telefon eller e-postadress skall skolan snarast informeras om detta.

Välkomna till Åkerskolan !

Åkerskolan

Skolvägen 1
647 52 Åkers styckebruk

Expedition:
Telefon: 0152-298 00
Telefax: 0152-298 05
akerskolan@strangnas.se

Fritids, förskoleklass:
Telefon: 0152-298 16

Fritids:
Telefon: 0152-298 40, 298 45

Rektor:
Anders Petersson
Telefon: 0152-298 01
anders.petersson@strangnas.se

Bitr. rektor:
Sofia Ekström
Telefon: 0152-298 06
sofia.ekstrom@strangnas.se

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >