Toppbild

Finningeskolan

Finningeskolan är en F-3 skola som består av ungefär 310 elever och 40 personal. Trots att vi inte längre kan kalla skolan liten strävar vi som arbetar här för att behålla det ”lilla formatet”. Verksamheten rymmer fyra spår F-3 – Villekulla, Junibacken, Lönneberga och Törnrosdalen.
Varje spår har sedan sitt eget åldersblandade fritidshem. På så sätt lär barnen känna barn från andra årskurser vilket gynnar känslan av trygghet.

Varje barn ska här känna sig tryggt, uppmärksammat och delaktigt. Dessa ledord genomsyrar arbetet från förskoleklass till årskurs 3. Dessutom har skolan ett mycket aktivt elevråd ”The Bees som arbetar med inflytandefrågor och ordnar flera aktiviteter som skapar gemenskap på skolan varje läsår.

Närheten till naturen är något som vi tar tillvara på Finningeskolan. En hel del av vår undervisning sker därför utomhus. Även på fritidstid utnyttjas naturen både för spontana och planerade aktiviteter. Skolan har även en liten skolträdgård, där barnen själva kan plantera. Skolan lyckades även uppnå certifieringen Grön Flagg under vårterminen 2015 och nu fortgår arbetet för att behålla densamma.

Elevers nyfikenhet, olika inlärningsstilar och behov ställer stora krav på pedagogiken. Pedagogerna möter dessa krav med att variera arbetssätt och metoder samt med modern teknik i form av SMART Board som är en interaktiv projektor/tavla, IPads, dator samt mjukvaror som anpassas till eleven. Dessutom låter vi kultur, skapande och rörelse, som förstärker och fördjupar lärandet, få ta plats under elevernas tid i vår verksamhet.

”Vi kämpar ihop, vi kämpar ihop.
Då alla vi tänker inget oss sänker.
Vi kämpar ihop.” (Utdrag ur Finningesången)

Skolhälsovård

På vår skola finns skolsköterska Cecilia Schillberg, telefon 0152-294 32,  och skolkurator Margit Urtegård, telefon 0152-294 39. 

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >