Toppbild

Fogdö skola

Välkommen till Fogdö skola

 

Lärplattform Quiculum

  

Antal elever:  Ca. 55
Verksamheter: Förskoleklass, grundskola, skolbarnsomsorg.
Årsklasser:  F-3

 

Verksamhetsidé

Barnen på Fogdö skola har det många andra barn bara drömmer om. De har en underbar och spännande natur in på knuten med åkrar och skog samt Mälaren. Vi ser det som en stor fördel att kunna förlägga både raster och lektioner i naturen. På Fogdö skola vill vi att alla barn ska få vara barn så länge som möjligt. Alla barn är ute alla raster och vi uppmanar dem till lek och kreativitet. Under hela skoldagen möter vi barnet och uppmuntrar dem till att utvecklas utifrån sina förutsättningar.

Vi vill medvetandegöra eleven om sitt eget lärande för det livsvida och livslånga lärandet. Det gör vi genom att arbeta utifrån en målstyrd individualiserad undervisning, där vi möter varje elev på sin nivå. Vi har en kör för de äldre eleverna samt en minipopkör för de yngre. De vuxna poängterar vikten av att röra på sig dagligen och enhetens flisade skogsslinga används flitigt. 
 

Tre grundpelare symboliserar Fogdö Skolas arbete:

  • Alla har lika värde och behövs. Tillsammans bildar många droppar ett hav.
  • Tålamod – vi ger inte upp. Droppar urholkar stenen.
  • Alla handlingar är betydelsefulla. Alla droppar ger ringar på vattnet.

 

Skolhälsovård

På vår skola arbetar skolsköterska Åza Tellström, telefon 0152-295 17 och skolkurator Maria Boustedt, telefon 0152-299 81 samt skolpsykolog Alberto Sanchez, telefon 072-20 26 408.

Trygghet och trivsel

För att kunna lära sig och känna sig trygg i skolan måste man träna sig socialt och känslomässigt. Vi har därför valt att arbeta med social och emotionell träning, med hjälp av metoden "Fyrarummaren". Genom metoden lär sig barnen att:

  • öka självkontrollen
  • motverka mobbning
  • sätta ord på känslor
  • konflikthantering
  • empati

 

 

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >