Toppbild

Lännaskolan

Sidan är under omarbetning!

Lännaskolan

Besöksadress
Merlänna
645 91 Strängnäs

Postadress
Länna skola
645 80 Strängnäs

lannaskolan@strangnas.se

Lärarrum:
Telefon: 0152-33 12 61

Förskoleklass/Fritidshem:
Telefon: 0152-33 12 67

Rektor:
Anders Petersson
anders.petersson@strangnas.se

Bitr. rektor:
Sofia Ekström
Telefon: 0152-29806
sofia.ekstrom@strangnas.se

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >