Toppbild

Tosteröskolan

Tosteröskolan vy från utsidan

Tosteröskolan ligger på natursköna Tosterön 3 km utanför centrala Strängnäs. Skolan riktar sig till elever från förskoleklass till årskurs 3. Skolans omgivningar lämpar sig väl för den miljöanknutna undervisningen och är även en stor tillgång för elevernas kreativitet och skaparglädje utomhus.

 

Antal elever: 130
Verksamheter: Förskoleklass, grundskola, skolbarnsomsorg.
Årsklasser:  F-3

 

Verksamhetsidé

På Tosteröskolan försöker vi se varje barn med utgångspunkt från barnets egna intressen, behov och utveckling. Vi vill skapa en miljö som ger trygga, glada och hänsynsfulla barn där både barn och personal trivs. Vi har ambitionen att tillsammans med elever och föräldrar främja elevernas utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. (Lgr 11 sid 7)

Tosteröskolan har tilldelats "Grön flagg". Det betyder att vi arbetar aktivt med vår miljö. Alla klasser har undervisning utomhus varje vecka, i skogen, vid skolans damm, vid vindskydden eller vid Mälarens strand. Dessutom har vi miljöveckor två gånger per år och anordnar varje år Tosteröloppet för att främja elevernas hälsa. 

Tre grundpelare symboliserar Tosteröskolans arbete:

  • Alla har lika värde och behövs. Tillsammans bildar många droppar ett hav.
  • Tålamod – vi ger inte upp. Droppar urholkar stenen.
  • Alla handlingar är betydelsefulla. Alla droppar ger ringar på vattnet.

 

Skolhälsovård

På vår skola arbetar skolsköterska Åza Tellström, telefon 0152-295 17 och skolkurator Maria Boustedt, telefon 0152-299 81 samt skolpsykolog Alberto Sanchez, telefon 072-20 26 408.

Trygghet och trivsel

För att kunna lära sig och känna sig trygg i skolan måste man träna sig socialt och känslomässigt. Vi har därför valt att arbeta med social och emotionell träning, med hjälp av metoden "Fyrarummaren". Genom metoden lär sig barnen att:

  • öka självkontrollen
  • motverka mobbning
  • sätta ord på känslor
  • konflikthantering
  • empati
 
Besök gärna Tosteröskolans egna facebooksida           

 

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >