Toppbild

Karinslundsskolan

Välkommen till Karinslundsskolan

 

Lärplattform Quiculum

 

Verksamhetsidé

På Karinslundsskolan försöker vi se varje barn med utgångspunkt från barnets egna intressen, behov och utveckling. Vi vill skapa en miljö som ger trygga, glada och hänsynsfulla barn där både barn och personal trivs. Vi har ambitionen att tillsammans med elever och föräldrar främja elevernas utveckling och lärande samt en livslång lust att lära.

Tre grundpelare symboliserar Karinslundsskolans arbete:

  • Alla har lika värde och behövs. Tillsammans bildar många droppar ett hav.
  • Tålamod – vi ger inte upp. Droppar urholkar stenen.
  • Alla handlingar är betydelsefulla. Alla droppar ger ringar på vattnet.

Skolhälsovård

På vår skola arbetar skolsköterska Åza Tellström, telefon 0152-295 17 och skolkurator Maria Boustedt, telefon 0152-299 81 samt skolpsykolog Alberto Sanchez, telefon 072-20 26 408.

SYV - Studie- och yrkesvägledare

Karam Aldeeb, telefon 0152-298 04, finns på skolan måndagar, tisdagar och vissa fredagar.

 

Besök gärna Karinslundsskolans egna facebooksida

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >