Toppbild

Karinslundsskolan

 

 

Karinslundsskolan vy från utsidan

Karinslundsskolan ligger på den natursköna Tosterön 2 kilometer utanför centrala Strängnäs. Skolan riktar sig till elever från årskurs 4 till årskurs 9. Skolans omgivningar lämpar sig väl för den miljöanknutna undervisningen och är även en stor tillgång för elevernas kreativitet och skaparglädje utomhus.

 

Verksamhetsidé

På Karinslundsskolan försöker vi se varje barn med utgångspunkt från barnets egna intressen, behov och utveckling. Vi vill skapa en miljö som ger trygga, glada och hänsynsfulla barn där både barn och personal trivs. Vi har ambitionen att tillsammans med elever och föräldrar främja elevernas utveckling och lärande samt en livslång lust att lära.

Tre grundpelare symboliserar Karinslundsskolans arbete:

  • Alla har lika värde och behövs. Tillsammans bildar många droppar ett hav.
  • Tålamod – vi ger inte upp. Droppar urholkar stenen.
  • Alla handlingar är betydelsefulla. Alla droppar ger ringar på vattnet.

Skolhälsovård

På vår skola arbetar skolsköterska Åza Tellström, telefon 0152-295 17 och skolkurator Maria Boustedt, telefon 0152-299 81 samt skolpsykolog Alberto Sanchez, telefon 072-20 26 408.

SYV - Studie- och yrkesvägledare

Karam Aldeeb, telefon 0152-298 04, finns på skolan måndagar, tisdagar och vissa fredagar.

Trygghet och trivsel

För att kunna lära sig och känna sig trygg i skolan måste man träna sig socialt och känslomässigt. Vi har därför valt att arbeta med social och emotionell träning, med hjälp av metoden "Fyrarummaren". Genom metoden lär sig barnen att:

  • öka självkontrollen
  • motverka mobbning
  • sätta ord på känslor
  • konflikthantering
  • empati

 

Besök gärna Karinslundsskolans egna facebooksida

 

     

 

 

 

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >