Toppbild

Läsårstider och lov


Höstterminen 2017    22 augusti - 21 december

Vårterminen   2018      9 januari -  15 juni


Höstterminen 2017 Tisdag 22 augusti Läsåret startar
  Torsdag 21 december Läsåret slutar
         
Vårterminen 2018 Tisdag 9 januari Läsåret börjar
  Fredag 15 juni Läsåret slutar
         
Eleverna är lediga Måndag 18 september Studiedag
  Måndag 30 oktober Studiedag v 44
  Tisdag 31 oktober Studiedag v 44
  Onsdag 1 november Studiedag v 44
  Torsdag 2 november Lov v 44
  Fredag 3 november Lov v 44
         
  Måndag 8 januari Studiedag
  Måndag 19 februari- Sportlov-vecka 8
  Fredag 23 februari  
  Måndag 12 mars Central studiedag
  Tisdag 3 april- Påsklov-vecka 14
  Fredag 6 april  
  Fredag 27 april Studiedag
  Måndag 30 april Lov
  Fredag 11 maj Lov
         
Verksamhetsår Måndag 14 augusti 2017
  Söndag 13 augusti 2018

Arbetsår (194 A-dagar)

Måndag 14 augusti 2017
  Onsdag 20 juni 2018

Elevarbetsdagar

(178 dagar)      

 


 

Information om ledigheter

Utdrag ur skollagen 7 kap 17-18 §
En elev i grundskolan … ska delta i den verksamhet som anordnas för att ge den avsedda utbildningen, om eleven inte har giltigt skäl att utebli.

Om en elev i grundskolan … utan giltigt skäl uteblir från den obligatoriska verksamheten, ska rektorn se till att elevens vårdnadshavare samma dag informeras om att eleven har varit frånvarande.

En elev får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas.  Rektorn beslutar om ledighet. Rektorn får inte uppdra åt någon annan att fatta beslut om ledighet som avser längre tid än tio dagar.

Tillämpning av lagen

I ljuset av den befintliga lagstiftningen kommer rektorerna vid de kommunala grundskolorna i Strängnäs kommun vara mycket restriktiva med att bevilja ledigheter som är längre än fem dagar i sträck.

Uppdaterad 2017-09-18 av Utbildningskontoret

Utbildningskontoret

Nygatan 10
645 80 STRÄNGNÄS
Telefon: 0152-291 00, växel

Mer kontaktinformation


Barn- och utbildningsnämnden

Förtroendevalda


Synpunkter, frågor och förbättringsförslag

Synpunkter och klagomål


Inloggning lärplattform

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >