Toppbild

Lov och ledigheter

Vårterminen   2018      9 januari -  15 juni

Höstterminen 2018    22 augusti - 21 december


Vårterminen 2018 Tisdag 9 januari Terminsstart
  Fredag 15 juni Läsåret slutar
         
Höstterminen 2018 Onsdag 22 augusti Läsåret börjar
  Fredag 21 december Terminsslut
         
Vårterminen 2019 Tisdag 8 januari Terminsstart
  Fredag 14 juni Läsåret slutar
         
Eleverna är lediga 2018 Måndag 8 januari Studiedag
  Måndag 19 februari- Sportlov v 8
  Fredag 23 februari  
  Måndag 12 mars Central studiedag
  Tisdag 3 april- Påsklov v 14
  Fredag 6 april  
  Måndag 23 april

Studiedag, endast

gymnasieelever

  Fredag 27 april

Studiedag, endast

grundskoleelever

  Måndag 30 april Lov
  Fredag 11 maj Lov
         
  Måndag 17 september Studiedag
  Måndag 29 oktober Studiedag v 44
  Tisdag 30 oktober Studiedag v 44
  Onsdag 31 oktober Lov v 44
  Torsdag 1 november Lov v 44
  Fredag 2 november Lov v 44
         
Verksamhetsår Måndag 13 augusti 2018
  Söndag 11 augusti 2019

Arbetsår (194 A-dagar)

Måndag 13 augusti 2018
  Onsdag 19 juni 2019

Elevarbetsdagar

(178 dagar)      
         

Stängningsdagar fritidshem

Måndag 13 augusti 2018
  Tisdag 14 augusti 2018
  Måndag 7 januari 2019
  Måndag 7 juni 2019

 


 

Information om ledigheter

Utdrag ur skollagen 7 kap 17-18 §
En elev i grundskolan … ska delta i den verksamhet som anordnas för att ge den avsedda utbildningen, om eleven inte har giltigt skäl att utebli.

Om en elev i grundskolan … utan giltigt skäl uteblir från den obligatoriska verksamheten, ska rektorn se till att elevens vårdnadshavare samma dag informeras om att eleven har varit frånvarande.

En elev får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas.  Rektorn beslutar om ledighet. Rektorn får inte uppdra åt någon annan att fatta beslut om ledighet som avser längre tid än tio dagar.

Tillämpning av lagen

I ljuset av den befintliga lagstiftningen kommer rektorerna vid de kommunala grundskolorna i Strängnäs kommun vara mycket restriktiva med att bevilja ledigheter som är längre än fem dagar i sträck.

Uppdaterad 2018-02-06 av Utbildningskontoret

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >