Toppbild

Gymnasiesärskola

Gymnasiesärskolan erbjuder en anpassad utbildning med hög kvalitet. Den är utformad för att eleven ska utvecklas som person, förberedas för arbete, studier eller annan sysselsättning och för ett aktivt liv som vuxen.

Thomasskolan Campus bild utifrån

Gymnasiesärskolan bedriver sin verksamhet i lokaler på Campus-området

 

Allmänt om gymnasiesärskolan

Alla elever har tillgång till en egen bärbar dator och flera ämnen läses via "läroboken på nätet". Eleverna praktiserar en heldag varje vecka inom det område som de har intresse för. Innevarande år är det huvudsakligen inom barnomsorg (förskola/fritids), storkök och äldrevård.

Gymnasiesärskolan har ett mycket bra samarbete med arbetsförmedling, försäkringskassa och LSS som tillsammans bildar ett nätverk kring varje elev. 

Om nationella program 

I ett fullständigt nationellt program läser eleverna 2 500 poäng i olika ämnen. Det finns ämnen som alla elever i gymnasiesärskolan läser. 
Dessa är engelska, estetisk verksamhet, historia, idrott- och hälsa, matematik, naturkunskap, religionskunskap, samhällskunskap och svenska eller svenska som andraspråk.

Utöver de gemensamma ämnena innehåller varje program ett antal programgemensamma ämnen, som alla elever på ett specifikt program läser. De ger programmet dess prägel. Dessutom finns på varje program olika kurser i en programfördjupning. 
Tanken med programfördjupningen är att eleverna ska få lära sig mer om ett yrke eller ett ämne.


I utbildningen ingår också ett individuellt/eget val. Det är skolan som bestämmer vilka kurser kan välja bland inom det individuella/egna valet, men alla har rätt att läsa en kurs i idrott och hälsa och en kurs i hem- och konsumentkunskap. Alla ämnen i gymnasiesärskolan har en ämnesplan. Ämnesplanen beskriver vad ämnet och kurserna innehåller och vad eleverna ska kunna när de har läst ämnet. 

Nationella program som vår skola erbjuder (beroende på antal sökande):

Hälsa, vård och omsorg som är till för de som vill arbeta med människor i olika åldrar och situationer. Det kan handla om arbete till exempel inom barn- och äldreomsorg, fritidsverksamhet och skola. 

 

Hotell, Restaurang och bageri som är till för de som vill arbeta inom hotell- och restaurangbranschen. Utbildningen ger bland annat kunskap och erfarenhet inom områdena kundservice, arbete i restaurang och kök samt hantering av färskvaror och livsmedel

Administration, handel och varuhantering
som är till för de som vill utbilda dig inom försäljning och marknadsföring och att ge god service till kunder och besökare. Man får bekanta sig med vanligt förekommande arbetsuppgifter i butik, reception eller kontor.

Individuella program

Det individuella programmet är avsett för de elever som inte kan gå ett helt nationellt program i gymnasiesärskolan. På individuella programmet tränar man att använda kunskaper för att utföra praktiska sysslor. Sådant som man har nytta av både i vardagslivet och i framtida sysselsättningar. Man får även göra praktik och skolan har ett utvecklat samarbete med Daglig Verksamhet.


Kontakt skolledning

Magnus Erikson
Rektor Särskola och
chef särskilda undervisningsgruppen
tel 0152 - 33 12 83
mobil: 0721 457 897
magnus.erikson@strangnas.se
 

Uppdaterad 2017-08-30

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >