Toppbild

Studiebidrag, ekonomi

När du studerar på gymnasiet får du studiebidrag till och med vårterminen du fyller 20 år.

Från och med hösten det år du fyller 20 kan du söka studiemedel.

På www.CSN.se hittar du all information du behöver för att söka studiestöd.

Uppdaterad 2017-11-30

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >