Toppbild

Betyg och bedömning

I gymnasieskolan sätts betyg på varje avslutad kurs och gymnasiearbete. Om du uppfyller kraven för examen får du ett examensbevis. Om inte, får du ett studiebevis.


Här kan du läsa mer om betygsskalan och hur du gör för att beställa betygskopior.

Betygsskalan
Betygsskalan har sex steg: A, B, C, D, E och F. A-E är godkända betyg, medan F är ett icke godkänt resultat. För betyg A, C eller E krävs att dina kunskaper i ämnet motsvarar vad som beskrivs i kunskapskraven.

Att sätta betyg är att bedöma dig utifrån kunskapskraven. Bedömningen gör läraren i slutet av en kurs eller i slutet av en termin. Om läraren saknar underlag för att göra en bedömning, på grund av t.ex. frånvaro, sätts inget betyg. Då får du ett streck (-) i ditt betygsdokument.

Titta gärna på Skolverkets film om hur lärare sätter betyg.

 

 

Betygskopior
Har du studerat på Thomasgymnasiet men förlorat dina betyg? Om du har fått ett examensbevis, studiebevis eller ett slutbetyg, gör du så här:

  1. Är betyget inte äldre än tre år, finns det kvar på Thomasgymnasiet.
    Kontakta vår expedition på 0152-294 50 eller mejla Ann-Sofie Lundström på ann-sofie.lundstrom@strangnas.se för utskrift av en ny betygskopia.
  2. Är betyget äldre än tre år, beställer du det här via Kommunarkivet


För övriga betygskopior kontaktar du skolans expedition på 0152-294 50.

Uppdaterad 2018-04-27

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >