Toppbild

Elevhälsan

Elevhälsans medicinska del, tidigare kallad skolhälsovården, har verksamhet vid varje skola. Här arbetar skolsköterskan tillsammans med skolläkaren och kuratorn för elevernas rätt till en god fysisk, psykisk och social arbetsmiljö i skolan. Elever och föräldrar kan fritt kontakta oss. Alla som arbetar inom elevhälsan har tystnadsplikt.


Skolsköterska

Vår skolsköterska heter Anette Rydelius Sandberg. Hon finns på skolan:

må-onsdag  kl. 08:00-15:00
torsdag       kl. 08:00-16:00 
fredag         kl. 08:00-13:00 

Skolsköterskans arbete innefattar att:

  • arbeta förebyggande och hälsofrämjande
  • erbjuda hälsobesök/hälsosamtal åk1
  • erbjuda hälsorådgivning
  • verka för sunda levnadsvanor
  • följa upp definierade hälsoproblem.

Kontakt

Telefon: 0152-295 07
E-post: anette.rydeliussandberg@strangnas.se

Skolläkare

Vår skolläkare heter Joachim Sandberg. Han arbetar tillsammans med skolsköterskan med ledningsansvar, för att kontinuerligt uppdatera och utveckla verksamheten. Skolläkaren har även det medicinska ansvaret för elevhälsans medicinska del och generella behandlingsdirektiv genom att:

  • erbjuda hälsobesök
  • utföra medicinska bedömningar
  • bidra med medicinsk kompetens i olika elevhälso- och arbetsmiljöfrågor.


Kontakt
Vår skolläkare träffar i första hand elever som har skolrelaterade problem, efter överenskommelse via skolsköterskan.

Skolkurator

Vår skolkurator heter Birgit Persson. Hon finns på skolan:

måndag    kl. 08:00-16:00
tisdag       kl. 13:00-16:00
torsdag     kl. 08:00-16:00
fredag       kl. 08:00-16:00

Skolkuratorn arbetar med elevernas psykosociala hälsa i frågor som rör trygghet, trivsel, arbetsmiljö, relationer och den sociala situationen i och utanför skolan. Hennes arbete sker på individ-, grupp- och organisationsnivå.

Skolkuratorn arbetar även med samtalsstöd till elever, gör sociala kartläggningar och utredningar samt ger handledning och konsultation till övrig skolpersonal och vårdnadshavare.

Kontakt
Telefon:0152-298 55, 070-842 92 86
E-post: birgit.persson@strangnas.se 

Uppdaterad 2018-05-18

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >