Toppbild

Studie- och yrkesvägledning

Under de senaste åren har utbudet av utbildningar ökat och även arbetsmarknaden har förändrats. Känner du att det är svårt att "hitta rätt väg" i flödet av all information? 


På Thomasgymnasiet möter du din studie- och yrkesvägledare i frågor som rör dina studier under gymnasietiden och dina fungeringar om framtida studie- och yrkesval. Vi arbetar aktivt med att informera och vägleda dig. Det handlar om att se dina egna resurser och samhällets möjligheter och begränsningar, så att du kan fatta väl genomtänkta beslut kring dina studier och framtida val.

Till våra studie- och yrkesvägledare kan du komma med frågor om:

  • gymnasieprogram och kurser
  • behörigheter till högre studier
  • olika utbildningsvägar
  • yrkesval och arbetsmarknad.


Våra studie- och yrkesvägledare:

Tarja Krödel
Telefon: 0152-298 56
E-post: tarja.krodel@strangnas.se

Ansvarig för: Culinary Craft, El & Energi, Ekonomi, Samhällsvetenskap samt Teknikprogrammet.

Sara Almgren

Telefon: 0152-294 73
E-post: sara.almgren@strangnas.se

Ansvarig för: Aspen, IM, Handel & Administration samt Vård- & Omsorgsprogrammet.
Uppdaterad 2018-04-27

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >