Toppbild

Bedömning

Forskning om Bedömning

Ta del av Skolverkets tema som är baserat på forskning om Bedömning.  

Den formativa bedömning används som ett sätt att främja elevens kunskapsutveckling, så kallad bedömning för lärande.

Summativa omdömen handlar om att summera elevens kunskaper i exempelvis ett betyg eller skriftligt omdöme.

 


Tema-sidorna produceras av Forskning.se i samarbete med Skolverket.
 

Uppdaterad 2017-06-09 av Utbildningskontoret

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >