Toppbild

Resor och inneboende

Skolskjuts - grundskola

Du kan ha rätt till resor till och från grundskolan.
Läs mer om regler kring skolskjuts för grundskolan >>

 

Resebidrag - gymnasiet

Du som är folkbokförd i Strängnäs kommun och studerar heltid på kommunal eller fristående gymnasieskola, kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå eller påbyggnadsutbildning kan få resebidrag. Avståndet mellan folkbokföringsadressen och skolan måste vara minst 6 kilometer. Du kan få resebidrag till och med vårterminen det år du fyller 20 år. Vid växelvis boende beviljas inte resebidrag till och från vårdnadshavare du inte är folkbokförd hos.
Läs mer om resebidrag för gymnasiet >>

 

Inneboende, inackordering - gymnasiet

Elever som studerar på gymnasiet eller vuxenutbildning och har minst 6 mil till sin skola kan ansöka om inackorderingsbidrag.
Läs mer om inackorderingsbidrag >>

Uppdaterad 2018-02-06 av Utbildningskontoret

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >