Toppbild

Resor gymnasiet

Du som börjar på skola i Strängnäs och Eskilstuna och inte har ett resekort sedan tidigare hämtar ditt resekort på Kontaktcenter reception i kommunhuset i Strängnäs. 

För läsåret 2018/2019 kan du hämta resekort i receptionen på kommunhuset i Strängnäs under V.33-34. Öppettider för kommunhuset är måndag till torsdag kl. 08:00-17:00, fredag kl. 08:00-16:00.

Du som har ett resekort från tidigare läsår kan åka på det gamla kortet från skolstart till 31 augusti även om ansökan inte har blivit behandlad.

Du som går i skolan i Strängnäs

Du som bor och går i skolan inom Strängnäs kommun beviljas ett resekort eller resebidrag om du har mer än sex kilometer till skolan. Du kan även bli beviljad ett särskilt kontantbidrag om du har mer är sex kilometer mellan bostaden och närmaste busshållplats. Resebidraget motsvarar lägsta kostnaden för billigaste färdsättet.

Du som går i skolan i Eskilstuna

Du som bor i Strängnäs kommun och går i skolan i Eskilstuna beviljas ett resekort eller resebidrag. Du kan även bli beviljad ett särskilt kontantbidrag om du har mer är sex kilometer mellan bostaden och närmaste busshållplats. Resebidraget motsvarar lägsta kostnaden för billigaste färdsättet.

Du som går i skolan i Enköping, Nykvarn, Södertälje eller Stockholm

Du som går på gymnasieskola i Enköping, Nykvarn, Södertälje eller Stockholm kan ansöka om kontantbidrag och bekostar då dina resor själv. Bidraget betalas ut till dig om du är myndig och till vårdnadshavare eller förmyndare om du är omyndig. Utbetalning sker för hela höstterminen den 25 september. Bidraget motsvarar lägsta kostnaden för ett resekort max 1/30 del av prisbasbeloppet, för 2018 är det 1 515:-/månad i fyra månader på höstterminen och fem månader på vårterminen.

Ansöka om resekort eller resebidrag

Ansökan om resekort/resebidrag görs inför varje läsår. För studerande som inte är myndig ska ansökan undertecknas av vårdnadshavaren.

Ansökan bör vara kommunen tillhanda i god tid före höstterminens start.

Blankett för ansökan resekort/resebidrag

När ska ansökan vara inne?

Årskurs 1 senast 1 augusti
Årskurs 2-3 senast 30 juni

Du som har resekort från tidigare läsår kan åka på det gamla kortet från skolstart fram till 31 august även om ansökan inte har blivit behandlad.

Var och när kan jag hämta mitt resekort?

Du som börjar på skola i Strängnäs och Eskilstuna och inte har ett resekort sedan tidigare hämtar ditt resekort på Kontaktcenter, receptionen, i kommunhuset i Strängnäs. 

För läsåret 2018/2019 kan du hämta resekort i receptionen på kommunhuset i Strängnäs under V.33-34. Öppettider för kommunhuset är måndag till torsdag kl. 08:00-17:00, fredag kl. 08:00-16:00.

När betalas kontant resebidrag ut?

 

Kontant resebidrag för gymnasieelever betalas ut 25 september för höstterminen.

Eleven får själv köpa resekort.

Billigaste alternativet för de som går i Stockholm, Södertälje och Nykvarn är att köpa Movingo 30 dagars resor.

Strängnäs – Stockholm kostnad 1800:-/30 dagar. Bidrag 1515:-/mån = 6060:- för HT-18.

Strängnäs – Södertälje kostnad 1050:-/30 dagar. Bidrag 1050:-/mån = 4200:- för HT-18.

Strängnäs – Nykvarn kostnad 750:-/30 dagar. Bidrag 750:-/mån = 3000:- för HT-18.

Ombud för Movingo i Strängnäs är: Direkten stationshuset i Strängnäs och Läggestakiosken. Det går också att köpa Movingo via www.sj.se

Billigaste alternativet för de som går i Strängnäs och Eskilstuna är busskort 30 dagar hos Sörmlandstrafiken.

Zon 1 =Strängnäs kommun Thomasgymnasiet och Europaskolan 370:-/30 dagar. Bidrag 370:-/mån = 1480:- för HT-18.

Zon 2 =Södermanlands län Gymnasieskolor i Eskilstuna 550:-/30 dagar. Bidrag 550:-/mån = 2200:- för HT-18.

Ombud för Sörmlandstrafiken i Strängnäs är: Stationshuset kiosk och café, Coop i Präntaren, Läggesta kiosken och Coop i Mariefred.

Vad händer om jag ansöker efter sista ansökningsdag?

Du kan få din ansökan beviljad under pågående termin. Resebidrag beviljas dock inte retroaktivt om vi får din ansökan efter avslutad termin eller läsår.

Hur gör jag om du byter skola?

Byter du till en skola som ligger längre bort från bostaden än den tidigare kan du ansöka om resekort/resebidrag för resterande tid av läsåret. Byter du till en skola närmare bostaden ska detta meddelas och skolkort eventuellt återlämnas eller del av resebidrag återbetalas.

Vad gör jag om jag tappar skolkortet?

Du köper ett nytt kort (20 kr) på Resecentrum eller på Spelbutiken i Präntaren, Strängnäs.
Visar upp det nya kortet vid Kontaktcenter på kommunhuset i Strängnäs så laddar vi det med dina resor.

 

Uppdaterad 2018-08-16 av Utbildningskontoret

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >