Toppbild

Resor gymnasiet

Du som går i skolan i Strängnäs

Du som bor och går i skolan inom kommunen beviljas i första hand ett skolkort . Du kan bli beviljad ett särskilt kontantbidrag om du har mer är sex kilometer mellan bostaden och närmaste busshållplats. Resebidrag kan du få beviljat motsvarande vad kommunen betalar för ett skolkort.

Du som går i skolan i Eskilstuna

Du som bor i Strängnäs kommun och går i skolan i Eskilstuna beviljas i första hand ett skolkort. Du kan bli beviljad ett särskilt kontantbidrag om du har mer är sex kilometer mellan bostaden och närmaste busshållplats. Resebidrag kan du få beviljat motsvarande vad kommunen betalar för ett skolkort.

Du som går i skolan i Nykvarn, Södertälje eller Stockholm

Resebidrag beviljas med ett belopp som motsvarar det billigaste färdsättets kostnad eller högst 1/30 av basbeloppet.

Ansöka om skolkort eller resebidrag

Du ansöker genom att fylla i blanketten Ansökan om resekort/resebidrag och skicka in den till utbildningskontoret (adressen finns på blanketten).

Om du är omyndig måste vårdnadshavare skriva på ansökan.

När ska ansökan vara inne?

Årskurs 1 senast 1 augusti
Årskurs 2-3 senast 30 juni

Om vi inte hinner lämna ut ditt skolkort innan skolan börjar kan du få ett tillfälligt färdbevis. Du som har ett skolkort från tidigare läsår kan åka på det gamla kortet från skolstart till 31 augusti.

Var och när kan jag hämta mitt skolkort?

Du som börjar på skola i Strängnäs och Eskilstuna hämtar ditt skolkort på Medborgarkontorets reception i kommunhuset i Strängnäs. 

För läsåret 2017/2018 kan du hämta skolkort i receptionen på kommunhuset i Strängnäs under V.33. Öppettider för kommunhuset är måndag till torsdag 08.00-17.00, fredag 08.00-16.00.

När betalas kontant resebidrag ut?

Resebidrag betalas ut för vårterminen 15 februari. Betalning sker till vårdnadshavare om du inte är myndig vid utbetalningstillfället.

Vad händer om jag ansöker efter sista ansökningsdag?

Du kan få din ansökan beviljad under pågående termin. Resebidrag beviljas dock inte retroaktivt om vi får din ansökan efter avslutad termin eller läsår.

Hur gör jag om du byter skola?

Byter du till en skola som ligger längre bort från bostaden än den tidigare kan du ansöka om skolkort/resebidrag för resterande tid av läsåret. Byter du till en skola närmare bostaden ska detta meddelas och skolkort eventuellt återlämnas eller del av resebidrag återbetalas.

Vad gör jag om jag tappar skolkortet?

Du köper ett nytt kort (20 kr) på Resecentrum eller på Spelbutiken i Präntaren, Strängnäs.
Visar upp det nya kortet på Medborgarkontoret i Strängnäs så laddar vi det med dina resor.

 

Uppdaterad 2018-01-08 av Utbildningskontoret

Utbildningskontoret

Nygatan 10
645 80 STRÄNGNÄS
Telefon: växel 0152-291 00

Mer kontaktinformation


Resebidrag och inackordering
gymnasiet

Tel. 0152-293 60
E-post


Skolskjuts grundskolan

Tel. 0152-293 52
E-post 


Synpunkter

Synpunkter & Klagomål


Fronter

Skolornas lärplattform Fronter
- inloggning krävs


Glömt inloggning?

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >