Toppbild

Kommunal vuxenutbildning (komvux)

Komvux är till för dig som har behov av en grundläggande eller gymnasial utbildning för att utveckla din kompetens, byta inriktning och/eller skaffa dig behörighet för fortsatta studier.

 

Vi erbjuder kurser på grundläggande och gymnasial nivå, både teoretiska kurser och yrkeskurser. Vissa kurser kan vi också hjälpa dig att kombinera till en hel yrkesutbildning för att du ska få rätt kompetens och en utbildning som motsvarar arbetsmarknadens krav. Vi bedriver många kurser i egen regi, både på dagtid och på distans, men vi samarbetar också med andra kommuner och externa utbildningsanordnare. Det gör att vi har ett brett kursutbud för att på bästa sätt tillgodose dina önskemål och behov av utbildning.

Du måste lämna in en ansökan och bli antagen innan du kan börja. Du är behörig att söka kurser inom komvux från och med hösten det år du fyller 20 år. Du kan söka tidigare om du har ett slutbetyg från gymnasieskolan. Du ska sakna eller ha brister i sådana kunskaper som den kurs du söker avser att ge. Du kan inte bli antagen till en kurs som du redan har godkänt betyg i. I så fall har du möjlighet att göra en prövning.

Du ska också vara folkbokförd i Strängnäs kommun. Är du folkbokförd i annan kommun men ändå vill läsa kurser hos oss i Strängnäs, lämnar du in ansökan till din hemkommun för godkännande.

Uppdaterad 2016-02-08

Vuxenutbildningen

Honnörsgatan 1
Campus Strängnäs
645 35 STRÄNGNÄS

Expedition:
Telefon: 0152-295 21
vuxenutbildning@strangnas.se

Öppettider/telefontider:
Måndag-Torsdag kl. 08.00-12.00
Fredag    Stängt

Rektor:
Bengt Melin
Telefon: 0152-294 23
bengt.melin@strangnas.se

Bitr. rektor:
Rose-Marie Heiskanen
Telefon: 0152-297 99
rose-marie.heiskanen@strangnas.se


Synpunkter, frågor och förbättringsförslag

Synpunkter och klagomål


Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >