Toppbild

Stöd i dina studier


En man som läser en bok

- Det är så motigt att läsa. Och jag glömmer ändå bort det jag har läst!
-
Om jag ska läsa högt blir jag väldigt stressad!
-
Textremsan på TV hinner jag aldrig med!
-
Bara jag slipper skriva!

Känner du igen dig?

Inom Vuxenutbildningen kan vi ge dig stöd med:

-          Kartläggning av din läs- och skrivförmåga

-          Intyg till körkortsprov (gäller endast skolans elever)

           och högskoleprovet om förlängd tid

-          Möjlighet att träna läsning, stavning och att skriva

-          Träna studieteknik

 Du kan få hjälp med:

-          Lektionsanteckningar

-          Anpassade provsituationer, alternativa provsituationer

-          Skriva på dator under prov

-          Talsyntes och särskilda rättstavningsprogram i svenska och engelska

-          Extra handledning

 För att du ska få stöd vill vi att du visar ett intyg på att du har Specifika läs- och skrivsvårigheter/Dyslexi. Om du inte har ett sådant intyg kan vi göra en läs- och skrivutredning för att kartlägga ditt stödbehov.

Hos oss kan du använd a hjälpmedel som t ex ViTal, StavaRex och Gustava. Om du vill veta mer kan du höra av dig till Tina Hansson, christina.hansson@strangnas.se

Välkommen!

 

 

Uppdaterad 2017-08-23

Vuxenutbildningen

Honnörsgatan 1
Campus Strängnäs
645 35 STRÄNGNÄS

Expedition:
Telefon: 0152-295 21
vuxenutbildning@strangnas.se

Öppettider/telefontider:
Måndag-Torsdag kl. 08.00-12.00
Fredag    Stängt

Rektor:
Bengt Melin
Telefon: 0152-294 23
bengt.melin@strangnas.se

Bitr. rektor:
Rose-Marie Heiskanen
Telefon: 0152-297 99
rose-marie.heiskanen@strangnas.se


Synpunkter, frågor och förbättringsförslag

Synpunkter och klagomål


Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >