Toppbild

Destinationsutveckling Sörmland

Destinationsutveckling Sörmland

Destinationsutveckling Sörmland är processen där företag och kommuner samarbetar för att genom produktutveckling och marknadsföring öka tillväxten och lönsamheten i näringens företag.
Målet är att utveckla Sörmland till ett av Sveriges mest attraktiva besöksmål för internationella besökare. Processen leds av STUA (Sörmlands turismutveckling AB)

Läs mer: www.stua.se
Kontaktperson: Pernilla Nordström, STUA, telefon: 0155-22 27 73

Uppdaterad 2016-11-15

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >