Toppbild

Stockholm Business Alliance

Stockholm Business AllianceSträngnäs kommun ingår som partner i det regionala samarbetsprojektet Stockholm Business Alliance (SBA).

Ett 50-tal kommuner i Storstockholm–Mälarregionen är medlemmar och ska tillsammans verka för att dels locka
internationella investeringar till regionen, dels öka samarbetet inom området i näringslivsfrågor. Samarbetet sker under det samlade varumärket Stockholm – Capital of Scandinavia.

För en stor del av det gemensamma arbetet ansvarar Stockholm Business Region (SBR) på uppdrag av partnerskapet.

Uppdaterad 2016-11-15 av Strängnäs Business Park

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >