Toppbild

Praktik

Att ge elever, arbetssökande och andra kommuninvånare inblick i arbetslivet är viktigt för en positiv utveckling av näringslivet och samhället i Strängnäs kommun.

Mötet mellan individen och den etablerade arbetsmarknaden är avgörande för samhällets utveckling. Särskilt när utmaningar som generationsväxlingar och arbetsbrist ligger runt hörnet.

 

Nytta och möjligheter

Praktik är en effektiv metod för att medverka till en positiv näringslivs- och samhällsutveckling. Det stärker rekryteringsbasen och arbetet med att jobba långsiktigt och strategiskt med kompetensförsörjning.

Praktik är det bästa sättet att ge elever, kommuninvånare och arbetssökande en inblick i arbetslivet och företagandet. Det kan handla om allt från att behöva träna upp en viss kunskap till att förbättra svenska språket. Det är viktigt för en positiv utveckling i näringslivet och samhället för övrigt.

 

Arbeta långsiktigt

Utmaningar som generationsväxlingar och arbetskraftbrist väntas under de närmaste 15 åren. 1,6 miljoner arbetande svenskar kommer att gå i pension under dessa år. Detta ger stora möjligheter för alla grupper i samhället speciellt de målgrupper som har haft det svårt att ta sig in på arbetsmarknaden. Företagen i regionen har mer och mer efterfrågat just praktikplatser för att stärka rekryteringsbasen och jobba långsiktigt.

 

Praktikant i dag, medarbetare imorgon.
Tillsammans kan vi skapa mer.

Uppdaterad 2017-10-02


Jobbtorg Strängnäs

Trädgårdsgatan 12, 1 tr
645 80 Strängnäs
Telefon: vx 0152-291 00


Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >