Toppbild

Företagsservice – myndighetskontakter

Företagsservice är en funktion för samlad myndighetskompetens bestående av de viktigaste kompetenserna inom den kommunala förvaltningen för dig som företagare. Vi som jobbar i företagsservice fokuserar på frågorna som berör kommunal myndighetsutövning och markanvändning.

Med företagaren i centrum är vår målsättning att erbjuda: 

  • enkelhet i kontakten med kommunen
  • effektiva och rättssäkra ärendeprocesser
  • tydlig information om lagar och regler
  • vägledning till rätt kompetens inom kommunen
  • ett bra bemötande som kännetecknas av öppenhet och respekt 

 

Läs mer om Dukat bord >>>

Kontaktuppgifter >>>

Uppdaterad 2018-01-23

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >