Toppbild

Kontakta oss på Företagsservice

Kontaktperson

Vi hjälper dig med information om…


 

Samhällsbyggnadskontoret
– strategienheten

Gunilla Malm Näringslivsutvecklare
0152- 291 60, gunilla.malm@strangnas.se 

 

vägledning i olika företagsfrågor som myndighetsutövning, tillståndsansökningar, centrum- och landsbygdsutveckling

 


 

Byggenheten

 

vad som gäller om du ska bygga nytt, bygga om eller till, riva, förändra något i en befintlig byggnad eller ändra vad byggnaden ska användas till.

 


 

Miljöenheten

 

vad som gäller om du ska tillverka eller sälja livsmedel, hantera miljöfarliga kemikalier, om verksamheten genererar miljöfarligt avfall, om verksamheten genererar buller, lukt, vibrationer, damm eller utsläpp till vatten, luft eller mark, om du ska sälja tobak, driva solarieverksamhet eller sälja receptfria läkemedel.

 


 

Räddningstjänsten

 

vad som gäller enligt lag om skydd mot olyckor, vad systematiskt brandskyddsarbete innebär, inlämnande av brandskyddsredogörelse och om du avser att hantera brandfarliga och/eller explosiva varor

 


 

Serveringstillstånd

 

 

vad som gäller om du ska servera, sälja, tillverka eller erbjuda provsmakning av alkoholdrycker (även folköl).

 


 

Mark och Exploatering

 

du behöver köpa eller arrendera kommunal mark för att utveckla ditt företag.

 


 

Stadsmiljöenheten – Markupplåtelse

 

vad som gäller om du behöver ha varuexponering eller reklamskyltning utanför butiken, en uteservering eller nyttja kommunal mark för andra  ändamål.

 


 

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >