Toppbild

Praktik och examensarbete

Praktik

Strängnäs kommun erbjuder gärna praktikplatser så länge det finns plats och tillgång till handledare. En praktiktid är ett bra tillfälle att få möta yrkesverksamma och utbyta kunskaper och erfarenheter. En praktik ger dessutom värdefulla kontakter inför kommande arbeten.

Om du i samband med din utbildning vill göra praktik hos oss kan du kontakta personalavdelningen som hjälper dig vidare till den chef och verksamhet som du är intresserad av.

 

Examensarbete

Strängnäs kommun välkomnar dig som student att skriva ditt examensarbete hos oss. Ditt examensarbete är en bra möjlighet för dig att uppleva hur det är att jobba på Strängnäs kommun. Vi ser examens- och uppsatsarbeten som ett ypperligt tillfälle att få ökad insikt och kunskap om kommunens olika verksamheter, tjänster och processer.

Och vem vet – en praktikperiod eller ett examensarbete är kanske en början till en längre relation med oss!

För att få veta mer om våra möjligheter att erbjuda examensarbeten eller andra former av projektarbeten kan du kontakta personalavdelningen.

Om du vill göra ditt examensarbete i samarbete med Strängnäs kommun kan du skicka in din ansökan till examensarbete@strangnas.se

Ansökan ska innehålla personligt brev, CV och betygsutdrag från pågående utbildning.

  

Uppdaterad 2017-04-20

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >