Toppbild

Så söker du jobb hos oss

Strängnäs kommun annonserar lediga jobb via rekryteringstjänsten Offentliga Jobb. Offentliga Jobb är ett rekryteringsverktyg som vi använder för att underlätta och säkerställa en likvärdig och kvalitativt god rekryteringsprocess. Lediga jobb publiceras på strangnas.se/ledigajobb.

Om du hittar en tjänst som du vill söka klickar du dig vidare genom länken i annonsen. När du lagt in dina uppgifter och ditt CV i Offentliga Jobb, kopplar du din ansökan till det lediga arbete du är intresserad av. Vill du söka flera jobb kan du enkelt uppdatera dina uppgifter och justera texten för en ny ansökan. Din ansökan sparas i ditt användarkonto.

När du skickat in din ansökan får du ett e-postmeddelande om att vi mottagit den. Om du inte får något meddelande kan det vara så att din ansökan inte registrerats korrekt hos oss. Du bör då skicka om din ansökan.

Efter ansökningstiden utgång, går ansvarig personalvetare och rekryterande chef igenom alla ansökningar och urval görs utifrån de formella krav som ställts i annonsen för aktuell tjänst. De sökande som bäst uppfyller kravprofilen kallas till intervju. I chefs- och i vissa specialistrekryteringar använder vi oss av tester och djupintervjuer som komplement. Efter intervjun kontaktas referenser, men vi tar inga referenser utan din kännedom. Kompletterande intervjuer kan också förekomma.

När beslut om vem som ska få anställningen är taget, återkopplar ansvarig personalvetare till de sökande. De kandidater som varit på intervju får en personlig återkoppling. De sökande som inte kallats till intervju får besked via e-post. Rekryteringsprocessen kan ta olika lång tid, till exempel beroende på hur många sökanden det finns och hur många som intervjuas. Vanligtvis tar rekryteringen mellan en till två månader efter ansökningstidens utgång.

Intresserad av vikariat
Strängnäs kommun är en arbetsgivare som har varierande behov av vikarier och extra personal under kortare eller längre perioder. Om du är intresserad av vikariat inom Strängnäs kommun ber vi dig i första hand att kontakta den verksamhet som du är intresserad av att arbeta inom. Varje enhet rekryterar själv sina medarbetare och därför är det enklast att ta kontakt med ansvarig chef för att prata om möjligheter till arbete. Du kan självklart även höra av dig till kommunens personalavdelning via kommunens växel 0152-291 00.

Vi har tyvärr ingen möjlighet att ta emot spontana jobbansökningar, men återkom gärna till vår webbplats igen. Informationen om lediga tjänster uppdateras regelbundet.

Uppdaterad 2016-09-07

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >