Toppbild

Vår gemensamma värdegrund

Som medarbetare är du en representant för hela Strängnäs kommun. Var du än har din arbetsplats så arbetar du inom en av kommunens verksamheter och med den inriktning som kommunfullmäktige beslutat. Att vara till nytta för kommuninvånarna är alltid det yttersta syftet med arbetet.

Vår värdegrund är en övertygelse om alla människors förmåga och vilja att utvecklas.  Alla medarbetare vill göra ett bra arbete!

Våra förväntningar på dig som medarbetare kan uttryckas i att vi värdesätter självständiga och ansvarstagande individer. Det förutsätter ett öppet och utvecklande arbetsklimat samt lojalitet med fattade beslut.

Vi värdesätter att du som medarbetare tillsammans med din chef och dina arbetskamrater utvecklar verksamheten och din egen kompetens. Därmed bidrar du till ett gott resultat.

Läs mer i broschyren - Vår värdegrund, klicka här!

 

 

Uppdaterad 2017-02-28

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >