Toppbild

Kommunfakta

Statistiska centralbyrån gör årliga sammanställningar av statistik för landets kommuner. Skriften kallas för Kommunfakta och statistiken är övergripande och presenterar i vissa fall även utvecklingen över tid.

 

I folder Strängnäs Kommunfakta finns mer statistik. I sammanställningen hittar du information om:

 • Kommunal skatt
 • Folkmängd och befolkningsutveckling
 • Födda barn
 • Flyttningar
 • Nybyggda och ombyggda bostäder
 • Arbetstillfällen och förvärvsarbetande
 • Egna företagare
 • Vanligaste yrken
 • Utbildningsnivå
 • Pendling
 • Arbetssökande
 • Ekonomiskt bistånd
 • Sjuk- och aktivitetsersättning
 • Förskoleverksamhet
 • Äldreomsorg
 • Barn- och familj

 

Strängnäs kommunfakta 2018

Strängnäs kommunfakta 2018 - Om barn & familj

 

För den som så önskar tillhandahåller Samhällsbyggnadskontoret mer statistik om kommunen. 

 

Skattesats

Aktuella skattesatser hittar du hos Skatteverket

Uppdaterad 2017-01-13

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >