Öka möjligheterna för affärs- och kompetensutveckling

En viktig del i en kommuns företagsklimat är huruvida den stödjer möjligheterna till affärs- och kompetensutveckling på ett bra sätt. Näringslivet äger till stor del själva förutsättningarna för att utveckla sina affärer. Vi tror dock att kommunen i samverkan med företag, intresseorganisationer och föreningar på olika sätt kan bidra till att det skapas fler och bättre affärer samt att fler företag väljer att investera i kompetensutveckling.


Klicka på aktiviteterna nedan
så får du mer information. Kommentera gärna och dela med dig om du har egna idéer som kan bidra till ett bättre företagsklimat i Strängnäs kommun. Du kan även prenumerera på en eller flera förbättringsområden.

Aktiviteter

3 nya deltagare per år till det regionala turismnätverket - DUS - Avklarad

Status:

Aktiviteten har avklarad enligt målsättningen men arbetet fortsätter under hela 2014. Under våren har 4 företag från Strängnäs kommun tillkommit i processen, Hornuddens trädgård, Hotell Rogge, Skomakargården B&B och Stallgården B&B och därmed deltar nu totalt 14 företag.

Beskrivning:

Syftet med aktiviteten är att bredda nätverket av företag i besöksnäringen som ingår i Destinationsutveckling Sörmland (DUS). DUS arbetar med att paketera erbjudanden som ska göra det attraktivare att besöka Sörmlands olika besöksmål.  Just nu arbetar företagen med att ta fram förslag på ”Profilerade slottspaket” som bygger på de fyra olika temana Outdoor & recreation, Culture & History, Culinary Attraction, Wildlife & Hunting.

Ytterligare information:

17 juni lanseras nätbutiken och besöksguiden www.visitsormland.se som skall marknadsföra och sälja de fantastiska upplevelser som Sörmland kan erbjuda till svenska och utländska besökare. Här kan företag inom besöksnäringen synas med en presentationssida, med evenemang och paketerbjudanden.

Läs mer om vad som händer i destinationsutvecklingsprogrammet här

Deltagande företag:

Gripsholms slott
Taxinge slott
Äleby gård
Arsenalen
Keramikens hus
Hornuddens trädgård
Låsta hotell/rum och frukost
Gripsholms värdshus
Hotell Laurentius
Svedäng Rum och frukost
Hotell Rogge
Stallgården Bed & Breakfast
Skomakargården Bed & Breakfast
Promarina gästhamnar

Kontakt:
Anette Lilja, anette.lilja@strangnas.se, 0152-29791

Anordna kunskapsseminarier inom området anställa personal - Avklarad

Status:

Aktiviteten är avklarad och två workshops på temat rekrytering genomfördes i samverkan med Arbetsförmedlingen och Företagarna Strängnäs-Mariefred i april/Maj 2016. Eventuellt fortsätter vi under hösten med ytterligare seminarier på temat "Anställa personal".

Beskrivning:

Syftet med aktiviteten är att öka kunskapen om vad som gäller vid anställning av personal och vänder sig i första hand till små företag.

Ytterligare information:
Kontakt:
Oskar Mineur, oskar.mineur@strangnas.se, 0152-290 79

Anordna kunskapsseminarier inom området finansiering - Avklarad

Status:

Aktiviteten är avklarad och genomfördes den 11 september 2014 på Strängnäs Business Park. Finansieringsaktörerna SEB, Handelsbanken, Nordea, Sparbanken Rekarne, ALMI, Sörmlandsfonden och Founded by me presenterade sina olika finansieringstjänster. Ca 30 företagare fanns på plats för att mingla och ställa frågor om finansiering

Beskrivning:

Syftet med aktiviteten är att öka kunskapen om vilka finansieringsmöjligheter som finns att tillgå lokalt och regionalt för företag verksamma i Strängnäs kommun. Det kan dels handla om förutsättningar för att ta ett investeringslån eller för att hitta riskkapital för att utveckla företaget.  

Ytterligare information:

Information om aktiviteten kommer att finnas på www.strangnasbusinesspark.se

Kontakt:
Catarina Berglund, Catarina.berglund@strangnas.se, 070-8310662

Etablera samarbete med 4 Mälarstäder - Avklarad

Status:

Aktiviteten är avklarad och Näringslivschefer och näringsutvecklare från Strängnäs, Västerås, Enköping, Eskilstuna träffats regelbundet för att diskutera strategiska samarbeten på tjänstemannanivå. Detta har hittills  resulterat i en gemensam satsning för att söka EU-finansiering för näringslivsutveckling. Ett annat samarbetsprojekt som just nu pågår att hitta en gemensam smart digital karttjänst som ska kunna nyttjas av näringsidkare i de fyra kommunerna.  

Beskrivning:

Syftet med aktiviteten är att stärka samarbetet mellan kommunerna där fokus ligger på att hitta strategiska samarbetsprojekt som är till nytta för alla fyra parter. 

Ytterligare information:

Lärs mer om samarbetet här.

Kontakt:
Oskar Mineur. oskar.mineur@strangnas.se, 0152-29079

Etablera samarbete med Arbetsförmedlingen - Avklarad

Status:

Aktiviteten är avklarad då Strängnäs Business Park och Arbetsförmedlingen i Strängnäs kommun har kommit överens om en övergripande samarbetsform. I grunden går det ut på att samverka och göra det enklare att matcha företagens behov av rekrytering med det lokala utbudet av arbetssökande.

Beskrivning:

Aktiviteten syftar till att hitta samarbetsformer som gör det enkelt att hitta rätt kompetens för företagen i kommunen.  

Ytterligare information:
Kontakt:
Oskar Mineur. oskar.mineur@strangnas.se, 0152-290 79

Etablera samarbete med Teknikcollege - Avklarad

Status:

Aktiviteten är avklarad och Teknikcollege på nationell nivå har certifierat Thomasgymnasiets teknik- och elprogram. Skolan ingår nu i Teknikcollege Mälardalen, ett samarbete mellan Eskilstuna kommun, Västerås stad och Strängnäs kommun..  

Beskrivning:

Syftet med aktiviteten är att etablera ett samarbete som leder till att säkra kompetensförsörjningen på längre sikt för näringslivet i regionen och i Strängnäs kommun. Avtalet med Teknikcollege handlar om att Thomasgymnasiet certifierar vissa av sina utbildningar utifrån kriterier som gör de mer anpassade efter näringslivets behov av kompetens. Inledningsvis är det El-programmet som har certifierats för att tillmötesgå behovet av ökade kunskaper inom elektronikområdet. Samarbetet med Teknikcollage innebär att det lokala och regionala näringslivet involveras i utbildningens upplägg och innehåll samt i direkt form utifrån att upprätthålla praktikplatser etc. I Strängnäs kommun är exempelvis Leine & Linde AB, Åkers Sweden AB och Stegborgs El-evator engagerade i samarbetet kring Teknikcollege.  

Ytterligare information:

Läs om kriterierna för certifieringen här

Läs mer om Teknikcollege här

Kontakt:
Anna Zachrisson, anna.zachrisson@strangnas.se, 072-500 99 51

Inför SBP entreprenörslån för företagare i uppstartsfas - Avklarad

Status:

Aktiviteten är avklarad  och den 17 juni genomfördes ett Draknäste där slutligen 5 entreprenörer valdes ut och beviljades Entreprenörslån och mentorskap under ett år.

Beskrivning:

Syftet med att införa ett Entreprenörslån är att bidra till att företagare vågar ta klivet fullt ut och satsa på sitt företag. Detta gäller specifikt för företag i uppstartsfasen där vinsten i företaget fortfarande kan vara för låg för att det ska räcka till att försörja företagaren. SBP entreprenörslån riktar sig i första hand till entreprenörer i Eskilstuna och Strängnäs och fokuserar i första hand på individen i företaget snarare än på affärsidén. Fokus är på unga personer i åldern 18-30 år och utlandsfödda, grupper som i regel har svårare att få lån. Lånet är ränte- och amorteringsfritt första året. Satsningen är en pilotsatsning där 5 entreprenörer kommer att väljas ut för en första omgång. Varje låntagare får en mentor kopplad till sig.   

SBP-entreprenörslån är ett samarbete mellan Strängnäs Business Park, Create Business Incubator och Munktell Science Park Sparbanken Rekarne.

 

Ytterligare information:

Mer info om SBP-entreprenörslån hittar du här

Kontakt:
Catarina Berglund, catarina.berglund@strangnas.se, 070-831 06 62

Initiera ett företagarnätverk i Åkers styckebruk - Avklarad

Status:

Aktiviteten är avklarad och ett första möte hölls i Motstugan i Åker där ett 10-tal företagare och representanter från Näringslivskontoret och Strängnäs Business park deltog.

Beskrivning:

Syftar till att starta företagarnätverk i Åkers styckebruk. Näringslivskontoret deltar som stöd vid starten av nätverket.  

Ytterligare information:

Kontakta Tommy Engström AB Åkers Styckebruk på 076 547 03 59 tommy.engstrom@abakersstyckebruk.se, för mer information om nätverket.

Kontakt:
Gunilla Malm, gunilla.malm@strangnas.se, 0152-29160

Initiera leannätverk för ökad samverkan och kunskapsspridning - Avklarad

Status:

Aktiviteten är avklarad och under hösten kommer tre träffar ha genomförts. Lean Community som vi valt att benämna gruppen träffas en gång i månaden, normalt sätt en onsdag  07.30-08.30.

Beskrivning:

Strängnäs kommun har under ett antal år arbetat med Lean som utgångspunkt för sitt kvalitetsarbete. I kommunen finns också ett antal företag som på olika sätt  utmärkt sig som framstående inom kompetensområdet. Syftet med aktiviteten är att stärka samverkan och öka kunskapsutbytet mellan aktörer som arbetar med Lean i sin verksamhetsutveckling. Nätverket träffas både virtuellt och fysiskt i Strängnäs Business Park.

Ytterligare information:
Kontakt:
Oskar Mineur, oskar.mineur@strangnas.se, 0152-29079

Initiera logistiknätverk för ökad samverkan och kunskapsspridning - Avklarad

Status:

Näringslivskontoret har initierat ett logistiknätverk där de större logistikföretagen  Mekonomen, Office Depot, Menigo och KW-Bruun medverkar. Fokus har hittills varit på att diskutera hur Näringslivskontoret och Arbetsförmedlingen tillsammans med bemanningsföretagen kan samverka för att på bästa sätt hjälpa till att hitta rätt kompetens för logistikföretagen.  

Beskrivning:

Syftet med aktiviteten är att öka kunskapsutbytet mellan logistikföretagen samt att öka samverkan mellan Näringslivskontoret, Arbetsförmedlingen och logistikföretagen i Strängnäs kommun.    

Ytterligare information:
Kontakt:
Oskar Mineur, oskar.mineur@strangnas.se, 0152-29079

Marknadsför grannkommunernas pågående upphandlingar i Näringslivsnytt - Avklarad

Status:

Aktiviteten är avklarad och vi informerar i varje Näringslivsnytt om våra grannkommuners upphandlingar.

Beskrivning:

Aktiviteten syftar till att öka kännedomen om vilka affärsmöjligheter som finns i våra grannkommuner.

Ytterligare information:

Du hittar Näringslivsnytt här.  
Du hittar information om våra grannkommuners aktuella upphandlingar via denna sida

 

Kontakt:
Pernilla Eriksson, pernilla.eriksson@strangnas.se, 0152-29720

Marknadsför kommunens pågående upphandlingar i näringslivsnytt - Avklarad

Status:

Vi informerar numer i Näringslivsnytt om vilka aktuella upphandlingar som är på gång. 

Beskrivning:

Syftet med aktiviteten är att på ett bättre sätt synliggöra vilka affärsmöjligheter som finns inom ramen för Strängnäs kommuns inköpsverksamhet. Strängnäs kommun gör inköp för ca 300 miljoner per år.

Ytterligare information:

Du hittar information om aktuella upphandlingar här.         

Kontakt:
Pernilla Eriksson, pernilla.eriksson@strangnas.se, 0152-29720

Marknadsför Strängnäs kommuns företagsdatabas - Avklarad

Status:

Aktiviteten är avklarad och vi har under året kontinuerligt informerat om Strängnäs kommuns företagsregister ForReg via Näringslivsnytt, företagsfrukostar och företagsbesök. Detta är nu en rutin som kommer att utgöra en återkommande aktivitet i Näringslivskontorets verksamhet.

Beskrivning:

Aktiviteten syftar till att öka kännedomen om ForReg som är Strängnäs kommun upphandlade leverantör av registertjänster för näringslivet. Vi tror att affärsmöjligheterna ökar om fler företag på ett enkelt sätt kan hitta kontaktuppgifter till andra förtag i kommunen.   

Ytterligare information:

Du hittar Business Update här.

Kontakt:
Oskar Mineur, oskar.mineur@strangnas.se 0152-290 79

Ny upphandlings- och inköpspolicy möjliggör att fler små företag kan medverka i upphandlingar - Avklarad

Status:

Arbetet med att ta fram en ny upphandlings- och inköpspolicy för Strängnäs kommun är avklarad och beslut om ny policy fattades under i februari 2017. Policyn omfattar instruktioner att i upphandlingar ta hänsyn till mindre företags villkor och verklighet.

Beskrivning:

Syftet med aktiviteten är att ta fram en ny upphandlings- och inköpspolicy som ska underlätta för små företag att delta i Strängnäs kommuns upphandlingar.

Ytterligare information:
Kontakt:
Anna Kahlbom, anna.kahlbom@strangnas.se, 0152-29391

Pröva Morgonsoffa-konceptet i Strängnäs kommun - Avklarad

Status:

Aktiviteten är avklarad och genomfördes den 16 september på Gripsholms Värdshus tillsammans med näringslivet i Gnesta kommun. Ca 70 personer deltog vid tillfället.  

Beskrivning:

För att öka våra företags möjligheter till nya affärskontakter och nätverk arbetar vi med att utöka våra samarbeten med i detta fall Gnesta kommuns näringslivskontor och näringsliv. Ett sätt att göra det på är att mötas, lära känna varandra och på det sättet skapa nya kontakter. Ytterligare ett syfte med aktiviteten är att utveckla Näringslivskontorets frukostmöten så att de präglas av mer interaktivitet och dialog vilket är det som är "Morgonsoffans" signum. Därför har vi ett gemensamt frukostmöte, "Morgonsoffa" som ett samarrangemang.

Ytterligare information:

Vi tittar nu på möjligheten att fortsätta nyttja morgonsoffakonceptet under 2015. Håll utkik på webbsidan , Facebook eller via vårt nyhetsbrev där vi informerar om kommande frukostmöten. 

Vi utvärderar alla våra frukostmöten. Läs om vad deltagarna tyckte om Morgonsoffan  i Mariefred här.  

 

Kontakt:
Gunilla Malm, gunilla.malm@strangnas.se, 0152-291 60

Skapa ett Tech community för företag och individer som brinner för IT-frågor - Avklarad

Status:

Aktiviteten är avklarad och ett nätverk med ca 25 personer träffas regelbundet både virtuellt och fysiskt. 

Beskrivning:

Syftet med aktiviteten är att skapa ett nätverk för individer och företagare som brinner för IT-frågor i Strängnäs kommun. Gruppen definierar själva vilken inriktning nätverket kommer att ha men syftar i grunden till att skapa ökad kompetens och nya samarbeten mellan deltagarna.  Gruppen träffas både fysiskt och via en webb community.

Ytterligare information:

Är du intresserad av att delta i nätverket kontakta Åsa Lagerstedt.

Kontakt:
Åsa Lagerstedt, Strängnäs Business Park, 0152-290 74, asa.lagerstedt@strangnas.se

Start av projektet Mötesplats Stallarholmen - Avklarad

Status:

Utformningen av projektet Mötesplats Stallarholmen ska kunna utgöra en modell för liknande initiativ i övriga kommundelar i Strängnäs kommun. Föreningen Drömfabriken i Stallarholmen har tagit fram en modell för hur en sådan mötesplats kan se ut och hur den kan fungera.

Den 30 april, 2014,beslutades i kommunstyrelsen samarbetet med Drömfabriken och hur arbetet med projektet skall se ut.

Aktiviteter som genomförts inom ramen för Mötesplats Stallarholmen tillsammans med olika aktörer, däribland föreningen Drömfabriken, är sommarkurser till exempel dans, fiske och parkour . I de olika kurserna deltog 100 ungdomar varav hälften av dessa kom från Strängnäs, Åker och Mariefred.  Evenemang har också arrangerats under sensommaren; Kreativa marknaden och Vintage-festivalen, där den senare lockade närmare 3 000 besökare.

Frivilligbyrån är det social inriktade arbetet inom ramen för Mötesplats Stallarholmen och ett 30-tal personer är engagerade med läxhjälp till skolbarn, läsning med invandrare, högläsning för gamla och också att bryta gamlas isolering. Ett nytt samarbete i detta arbete har startat med del av socialkontoret Strängnäs kommun. Ett annat samarbete är med Stallarholmens församling där en person på deltid kommer att arbeta med Mötesplatsen och Drömfabriken i det fortsatta utvecklingsarbetet.

 

Beskrivning:

Strängnäs kommun har ambitionen att det i varje kommundel skall finnas en samlings- och mötesplats. Människor i livets alla skeden behöver kunna mötas på ett enkelt sätt och här kan ideella krafter spela en viktig roll för att utforma just den kommundelens mötesplats.

Ytterligare information:
Kontakt:
Gunilla Malm, gunilla.malm@strangnas.se, 0152-29160

Start av Strängnäs Business Park i Strängnäs - Avklarad

Status:

Invigningen av Strängnäs Business Park (SBP) ägde rum den 27 maj och är nu öppen för dig som har idéer och vill utvecklas.

Beskrivning:

Aktiviteten syftar till att öka möjligheterna för affärsutveckling för befintliga företag via föreläsningar utbildningar och nätverkande. SBP kommer också att stärka möjligheterna för stöd och rådgivning för nystartade företag. En annan viktig del för SBP är att främja arbetet med att fler idébärare att hitta vägar fram för att förverkliga sin i ide via en företagsstart eller genom att skydda sin produkt.  

Ytterligare information:
Kontakt:
Catarina Berglund catarina.berglund@strangnas.se, 070-831 06 62

Söka EU-finansiering för kompetensutveckling i mindre företag - Avklarad

Status:

Aktiviteten är avklarad och ansökningen om ett kompetensutvecklingsprojekt för SME, 0-9 anställda, som lämnades in till ESF-rådet har lett till beslutat projekt och medverkan i Making Space for Growth i samarbete med Munktell Science Park och Create.

Beskrivning:

Aktiviteten syftar till att öka möjligheterna för kompetensutveckling för små och medelstora företag i Strängnäs kommun. Eventuell start av ovanstående kompetensutvecklingsprojekt sker under hösten 2016. 

  

Ytterligare information:
Kontakt:
Åsa Lagerstedt, asa.lagerstedt@strangnas.se 0152-29074

Workshop för ett förbättrat företagsklimat i Stallarholmen - Avklarad

Status:

Aktiviteten är avklarad och workshopen hölls den 6 november på Värdshuset Gripen i Stallarholmen. Under träffen genomfördes en SWOT-analys utifrån Stallarholmens förutsättningar att skapa fler och bättre affärer. Workshopen modererades av Catarina Berglund på Strängnäs Business Park. Nästa steg blir att hålla återkommande träffar med närverket av företagare där vissa av träffarna är mingelträffar och andra är mer fokuserade på att lösa/diskutera frågor som är relevant för Stallarholmens näringsidkare.

Beskrivning:

Aktiviteten syftar till att initiera ett arbete för att stärka näringslivsutvecklingen i Stallarholmen med fokus på fler affärer och bättre lokalt samarbete. Workshopen är ett samarbete mellan Drömfabriken, Stallarholmens nätverk och Strängnäs Business Park.

Ytterligare information:

Resultatet av workshopen var att ett antal frågeområden pekades ut som är centrala för en fortsatt positiv utveckling i Stallarholmen. Nätverket kommer att bjuda in till återkommande träffar med fördjupning av  viktiga frågor.

För fler frågor kontakta:
Emma Hjelm, Värdshuset Gripen, emma@vardshusetgripen.se, 0705-93 83 43
Stefan Seidel, Drömfabriken, info@dromfabriken.se, 070-285 10 25   

 

Kontakt:
Catarina Berglund, Strängnäs Business Park, 0152-297 00, catarina.berglund@strangnas.se

Genomför kompetensutvecklingsprojektet Making Space for Growth - Pågående

Status:

Projektet är pågående och analysfasen som bland annat innehöll kompetenskartläggning är nu avklarad. Nu under sensommar/höst startar genomförande fasen där utbildningar kommer att erbjudas till alla anställda hos de deltagande företagen.

Beskrivning:

Projekt ”Making Space For Growth” är ett ESF-projekt som Strängnäs Business Park genomför tillsammans med Munktell Science Park och Create. Projektet syftar till att ge anställda hos små och medelstora företag möjlighet till utbildning, coachning och uppföljning, för att omsätta ny kunskap till nya möjligheter.    

Ytterligare information:
Kontakt:
Åsa Lagerstedt, asa.lagerstedt@strangnas.se 0152-29074

Genomför tillväxtprojektet Växtzon - Pågående

Status:

Projektet är pågående och rekryteringsfasen pågår för att hitta de företag som matchar profilen för att bli ett Växtzonsbolag. Under hösten kommer nätverk och event att anordnas för alla som vill ta del av Växtzons kontaktnät i fem regioner. Här ryms såväl evenemang från alla nio projektparter som egna träffar och möten.

Beskrivning:

Växtzon är ett samverkansprojekt där nio företagsinkubatorer och science parks i östra Mellansverige samverkar för att fler företag ska nå en omsättning på 100 miljoner kronor. De företag som drar nytta av Växtzon ges tillgång till alla nio parters kunskap, kompetens och nätverk för att snabbare skala upp sina verksamheter. I projektet ingår Uppsala Innovation Centre, Create Business Incubator, Inkubera, Mjärdevi Science Park, Munktell Science Park, Norrköping Science Park, Strängnäs Business Park, Vreta Kloster och Västerås Science Park.

Ytterligare information:
Kontakt:
Åsa Lagerstedt, asa.lagerstedt@strangnas.se 0152-29074

Åtgärdsförslag under utredning

Mötesplats för näringslivet i Mariefred - Utredning

Status:

Förslaget behöver diskuteras med det lokal näringslivet innan någon aktivitet kan planeras.

Beskrivning:
Ytterligare information:
Kontakt:
Gunilla Malm, gunilla.malm@strangnas.se, 0152-29160

Mötesplats för näringslivet i Åkers Styckebruk - Utredning

Status:

Förslaget behöver diskuteras med det lokala näringslivet innan en aktivitet planeras.

Beskrivning:
Ytterligare information:
Kontakt:
Gunilla Malm, gunilla.malm@strangnas.se, 0152-29160

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365