Öka insatserna för marknadsföring och attraktionskraft

Strängnäs kommun är en attraktiv kommun att bo, besöka och verka i. För att fler ska upptäcka detta behöver vi öka insatserna för marknadsföring av kommunen men även utveckla utbudet av aktiviteter och service kopplat till turismen.


Klicka på aktiviteterna nedan
så får du mer information. Kommentera gärna och dela med dig om du har egna idéer som kan bidra till ett bättre företagsklimat i Strängnäs kommun. Du kan även prenumerera på en eller flera förbättringsområden.
 

Aktiviteter

"Wall of fame" med lokala ambassadörer för Strängnäs kommun på Läggesta tågstation - Avklarad

Status:

Aktiviteten är avklarad.

Beskrivning:

Syftet med aktiviteten är att lyfta fram lokala framstående personer som visas upp på stora bilder med texten "Välkommen till min hembygd" och sitter i trapphallen på Läggesta tågstation.  Projektet är ett samarrangemang mellan Strängnäs kommun, Företagarna Strängnäs - Mariefred och Strängnäs tidning och har resulterat i att det numer finns en "Hall of Fame" med Klasse Möllberg, Lena Linderholm, Mikael Samuelsson, Gutta Andersson, Mikael Samuelsson, Per Lärnström, Sara Thunebro och Åsa Larsson på Läggesta station.   

Ytterligare information:
Kontakt:
Christine Blomqvist-Gyllby, Företagarna Strängnäs Mariefred

Anlita "ambassadörer" (greeters) som guidar/välkomnar nya besökare - Avklarad

Status:

Aktiviteten är avklarad. I sommar kommer det att finnas 10 personer i Strängnäs och 5 i Mariefred som kommer att fungera som ”Greeters”.

Marknadsföringen ansvarar Turistbyrån för liksom tidsbokningen. Varje presentation varar i ca. ½ timme och kostar 50:- per grupp om maximalt 5 personer. Dagligen i Strängnäs från 15 juni – 15 augusti och i Mariefred från 23 juni-15 augusti.


Beskrivning:

Syftet med aktiviteten är att öka servicen för de turister som besöker Strängnäs kommun. En "Greeter" ska kunna anlitas av en turist eller tillfälligt boende som vill ha en personlig guidning av en person med stor lokal kännedom. Turistbyrån svarar på frågor ”över disk” i turistbyrån och guideföreningen Strängnäs-Mariefred erbjuder rundvandringar i staden för större grupper, men vi har också fått förfrågningar om mer personliga och kortare presentationer.

Ytterligare information:

Mer info om hur man bokar en Greeter kommer att finnas på www.strangnas.se/turism när den nya webbsidan lanseras (preliminärt 2 maj. du kan också ringa till turistbyrån på 0152 296 94 (Strängnäs), 0159-297 90 (Mariefred).

Kontakt:
Anette Lilja, anette.lilja@strangnas.se, 0152-29791

Förbättra skyltningen inom Strängnäs kommuns tätorter - Avklarad

Status:

Aktiviteten är avklarad och ett skyltprogram har arbetats fram på Teknik- och servicekontoret. Programmet har förberetts med synpunkter från bland annat kommunens näringsidkare och kommer att vara en del av stads- och centrumutvecklingsarbetet för hela kommunen. Aktiviteten är ett första steg för att förbättra den totala arbetet med förbättrad skyltning inom kommunen. Nästa steg är att ta fram ett enhetligt formspråk för skyltning till Strängnäs kommuns egna olika verksamheter.

Beskrivning:

Syftet med aktiviteten är att inventera behovet av förbättrad skyltning och att ta fram ett program som ger ge stöd åt aktörer om hur skyltning skall ske och regelverk omkring detta. I slutändan ska detta skapa ett bättre service för invånare och besökare så att de är enkelt att hitta till olika platser, funktioner och miljöer runt om i kommunen.

Ytterligare information:

Mer info om hur man söker bygglov för skyltning i anslutning till affärsverksamhet finer du här:  

Mer info om allmänna riktlinjer för skyltning finner du här

Mer info om vad som gäller för skyltning på nationella vägar som kommune ninte äger finner du här

 

 

Kontakt:
Karolina Zander, karolina.zander@strangnas.se, 0152-29136

Förändra Gyllenhjelmstorget till en mer attraktivare torghandelsplats - Avklarad

Status:

Aktiviteten är avklarad och ett antal förbättringar är nu genomförda. Bland annat har de befintliga planterade träden som tidigare stod i den västra delen av torgets ersatts med nya mobila träd. Torghandelsföreskriften har också reviderats och tydliggör reglerna för hur torghandel ska bedrivas. 

Beskrivning:

Syftet med att skapa en attraktivare torghandelsplats är att öka aktiviteten i Strängnäs centrum så att den upplevs som attraktivare och mer livfull. Det är också ett sätt att skapa en trivsam och aktiv torghandelsplats i Strängnäs. Arbetet med en attraktivare torghandelsplats ingår i det omfattande stadsutvecklingsprogrammet för Strängnäs stad.

Under perioden för aktiviteten har Strängnäs kommun testat att nyttja tre stycken glaspagoder vilka monterades på Gyllenhjelmstorget och erbjöds intresserade torghandlare att använda som torgstånd. Detta gjordes som ett sätt att uppnå en enhetlig och fin miljö på torget i samband med torghandel. Utvärderingen av införandet av pagoderna visade att det inte riktigt fungerat som planerat och Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att pagoderna skulle flyttas för att nyttjas till annan användning. 

Ytterligare information:

Läs mer om Stadsutvecklingsprogrammet här.

 

Läs mer om torghandelsföreskriften här:

Kontakt:
Karolina Zander, karolina.zander@strangnas.se, 0152-291

Informera om positiva nyheter direkt från företagens värld - Avklarad

Status:

Aktiviteten är avklarad då vi numer i varje nyhetsbrev har med minst en positiv nyhet från företag som vill berätta om någon ny och spännande händelse i företagets utveckling.  

Beskrivning:

Syftet med aktiviteten är att lyfta fram kommunens företag på ett tydligare sätt i våra kommunikationskanaler så att vår omvärld får veta att näringslivet i Strängnäs kommun är framgångsrikt.

Ytterligare information:

Du hittar tidigare utgivna Näringslivsnytt här

Näringslivsnytt går ut en gång i månaden via e-post till alla företagare i Strängnäs som finns registrerade i ForReg,  som är kommunens leverantör av företagsregister. Om du inte får näringslivsnytt idag så kan du själv gå in via ForReg och uppdatera dina kontaktuppgifter. Tänk på att ange e-postadress och att kryssa för ja under "tillåt info" för att du ska kunna få Näringslivsnytt i framtiden.  

 

Kontakt:
Pernilla Eriksson, pernilla.eriksson@strangnas.se, 0152-29720

Kampanj företagsamma människor i Strängnäs kommun via sociala medier - Avklarad

Status:

Aktiviteten är avklarad och under våren 2017 publicerades ett antal korta filmer med entrprenörer från Strängnäs kommun.

Beskrivning:

Syftet med  aktiviteten är att lyfta fram berättelser från företagare i kommunen som på olika sätt visar på den mångfald av företagsamma människor som finns aktiva lokalt. Detta ger en positiv bild av Strängnäs kommun opch lyftar fram den dynamik som kommunslogan "Dynamisk idyll" syftar på. Förhoppningen är att vi hittar/skapar intressanta nyheter om händelser i Strängnäs kommun som på ett enkelt sätt kan spridas via sociala nätverk. 

Ytterligare information:

Se de första filmerna här:  https://www.youtube.com/watch?v=iszDwRl7iac

Kontakt:
Catarina Berglund,  catarina.berglund@strangnas.se, 070-8310662

Ny hemsida för besöksnäringen - Avklarad

Status:

Aktiviteten är avklarad och den nya sidan finns nu att hitta på www.strangnas.se/turism .

Beskrivning:

Syftet med en ny webbsida är att marknadsföra Strängnäs kommuns olika besöksmål på ett bättre sätt än tidigare. Tanken med webbsidan är att den ska vara attraktiv, lätta använda och leda snabbt till information om de specifika besöksmålen.  

Ytterligare information:
Kontakt:
Pernilla Eriksson, pernilla.eriksson@strangnas.se, 0152-29720

Ny hemsida för Strängnäs Business Park - Avklarad

Status:

Finns att besöka. www.strangnasbusinesspark.se

Beskrivning:

Syftet med webbsidan är att kommunicera alla möjligheter till rådgivning, finansieringsstöd och affärsutvecklingsmöjligheter som finns på Strängnäs Business Park (SPB). På sidan hittar du information om de rådgivningsorganisationer som finns knutna till SPB, aktuella föreläsningar och utbildningar som äger rum där.

Ytterligare information:
Kontakt:
Siw Rådström, siw.radstrom@strangnas.se, 0152-29721

Ny webbsida för Strängnäs Etableringspark - Avklarad

Status:

Aktiviteten är avklarad.

Beskrivning:

Syftet med aktiviteten är att marknadsföra Gorsingeområdet på ett bättre sätt med slutmål att öka antalet etableringar i området.

Ytterligare information:

Sidan hittar du här: www.separk.se

Kontakt:
Fredrik Granlund fredrik.granlund@strangnas.se, 0152 -29

Skapa ett sommarevenemang på Visholmen med kultur och näringsliv - Avklarad

Status:

Visholmsfesten genomfördes 22 och 23 augusti 2014.

Beskrivning:

Syftet med evenemanget är att öka attraktionskraften för Strängnäs stad som besöksmål och för att skapa ett större sommarevenemang som kommer alla boende i kommunen till glädje.

Ytterligare information:

Visholmsfesten blev enligt många ett lyckat evenemang och samlade tusentals besökare trots bitvis dåligt väder. Läs mer om hur programmet såg ut och vad andra tyckte om evenemanget på Visholmsfestens Facebooksida.  här Du kan också mejla till visholmsfesten@strangnas.se eller ringa 0152-291 00 för att lämna dina synpunkter på evenemanget. 

Kontakt:
Gunilla Malm, gunilla.malm@strangnas.se, 0152-29160

Skapa "turismpaket" i samarbete med Åkersbergslagsnätverket - Avklarad

Status:

Aktiviteten är avklarad.

Beskrivning:

Syftet med aktiviteten är att öka attraktionskraften för turister som vill besöka området kring Åkers Bergslag och tillsammans med aktörer inom besöksnäringen i området ta fram säljbara "paketresor". Arbetet kommer att ske i samarbete med Gnesta kommun.

Under hösten 2015 och våren 2016 har aktörer i Åkers bergslag tillsammans med turismansvariga i Strängnäs och Gnesta kommun arbetat för att göra en gemensam Leader ansökan gällande utveckling och paketering av turismen i Åkers bergslag. Vid möte 30 mars kom man dock fram till att för få av aktörerna var intresserade av att gå vidare med det arbetet. Istället kom ett erbjudande för intresserade aktörer att ansluta sig till väg 223 för gemensam paketering, marknadsföring mm.  Den ideella föreningen väg 223 har ett antal aktiviteter tillsammans under året bland annat ”Konstrunda i Maj”,  ”Fruntimmersveckan” och  ”Ljus och Mys” och här kan aktörer i Åkers bergslag få möjlighet att utveckla evenemang och paketering tillsammans med andra turismföretag.

 

Ytterligare information:

Läs mer om Åkers bergslag här

Läs mer om Sköna Söndag här

Kontakt:
Anette Lilja, anette.lilja@strangnas.se, 0152-29791

Ta fram en långsiktig näringslivsstrategi för Strängnäs kommun - Avklarad

Status:

Aktiviteten är avklarad och en ny Näringslivsstrategi är nu framtagen.  

Beskrivning:

Syftet med att ta fram en näringslivstrategi är att visa vilken riktning som kommunen arbetar efter och vilka mål som är uppsatta för näringslivet i stort. Det är viktigt för befintliga företag och för företag som är på väg att etablera sig i kommunen att veta hur kommunen arbetar med sitt näringslivsklimat, vilken service som finns att tillgå samt hur kommunen planerar sin markanvändning.   

Ytterligare information:

Här

Kontakt:
Oskar Mineur, oskar.mineur@strangnas.se, 0152-29079

Ta fram turismpaket för de prioriterade marknaderna Tyskland, Storbritannien , Norge - Avklarad

Status:

Aktiviteten är avklarad. Resultaten av framtagande av paket anpassade för de prioriterade marknaderna Tyskland, Storbritannien och Norge går att finna via www.visitsormland.com 

Beskrivning:

Destinationsutveckling Sörmland är en satsning på att utveckla Sörmland till en av Sveriges nya internationella destinationer. Målet är att skapa nya produkter och paket som ska säljas på den internationella marknaden, prioriterade marknader är Tyskland, Storbritannien och Norge. Processen leds av Sörmlandsturismutveckling AB och för närvarande är ett 70 tal företag från hela Sörmland med. Strängnäs kommun har 8 företag som aktivt har börjat marknadsföra sig på utlandet (Tyskland, Storbritannien och Norge) genom STUA.

Sommarsäsongen 2015 lanserade paketering Slott & Ånga, en upplevelse som binder samman de båda slotten Gripsholm och Taxinge med resa Ångbåt och ångtåg. Slott & Ånga är även bokningsbart på www.visitsormland.com.


Under sommaren 2016 genomförde STUA i samarbete med några av företagen och oss tre visningsresor, för brittiska researrangörer, för tyska researrangörer samt en visningsresa med bloggare från hela världen.
www.visitsormland.com finns 12 företag från Strängnäs kommun med där de marknadsför sina produkter och paketerbjudanden.

Ytterligare information:
Kontakt:
Anette Lilja, anette.lilja@strangnas.se, 0152-29791

Förverkliga centrumutvecklingsprogrammet - Pågående

Status:

Arbetet med att ta fram och förverkliga stadsutvecklingsprogrammet påbörjades våren 2013 och inför hösten 2014 var "Stadsutvecklingsprogrammet" ute på remissrunda till bland annat samtliga områdesstyrelser och Mitt Strängnäs. Synpunkter skall ha inkommit senast den 30/9-14 till kommunstyrelsen. 

Efter nya politiska beslut bytte programmet namn under sommaren 2015 och kom att innefatta även de mindre orternas centrum och programmet heter därför "Centrumutvecklingsprogrammet".

Under hösten 2015 har Centrumprogrammet godkänts av kommunfullmäktige och nästa steg är att kontoren inom förvaltningarna gemensamt kommer att börja arbeta enligt programmet.  

 

Beskrivning:

Syftet med att förverkliga stadsutvecklingsprogrammet är att skapa ett attraktivare stadskärna i Strängnäs. Målet är att utveckla och höja stadskärnan i Strängnäs attraktionskraft och därigenom höja hela kommunens status för medborgare och besökare vilket skapar en identitet och legitimitet som en attraktiv plats i Mälarregionen. Genom en omfattande medborgardialog under våren 2013 startade arbetet med inhämtning av medborgares synpunkter. 

Ytterligare information:

Läs mer om vad som gjorts hittills och vad som är på gång framöver här.

Kontakt:
Mikael Rojek, mikael.rojek@strangnas.se, 0152-293 33

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365