Sörmlandsnästet lägger sitt nästa "draknäste" i Strängnäs Business Park


Sörmlandsnästet lägger sitt nästa "draknäste" i Strängnäs Business Park

Sörmlandsnästet är ett lysande exempel på företagsamhet och kapitalism. Det en grupp företagare som går in och finansierar företag som är i ett tidigt skede. Det är helt enkelt företagare som ser möjligheter i andra företagare, investerar i dessa och kan bistå som rådgivare. På så sätt finns det möjlighet för de företag som söker kapital att fortsätta att utveckla sitt affärskoncept, produkt och nå ut till marknaden ytterligare en tid.

Finessen i att företagare investerar i andra företagare är att de har kompetens att se affärsmöjligheter och rätt att med sina egna pengar "gambla" lite på personen bakom företaget. Dessa möjligheter har inte en bank eftersom banker måste leva upp till allehanda regelverk och kan inte ta ägarandel i företaget som kompensation.

Företag som är i ett tidigt skede är inte särskilt attraktiva objekt för riskkapitalfonder eller andra stora och mer kommersiella investerare. Anledningen är att de flesta av investeringsalternativen aldrig kommer att bli lönsamma, många kommer aldrig att bli något alls och bland de som når lönsamhet kommer få att bli tillräckligt stora. Samtidigt som det är en omfattande genomlysning av företaget som måste göras. Arbetsinsatsen är således för stor i förhållande till den förväntade avkastningen.

Särskilt stor betydelse har detta för nyanlända som vill starta företag. Det är oerhört svårt för de som inte har ett kontaktnät och insikt i samhällets strukturer att hitta finansiärer som är beredda att satsa.
(Texten är ett utdrag från Svenkt Näringslivs hemsida)

Sörmlandsfonden är länets nav för aktivt ägarkapital i tillväxtorienterade sörmländska bolag med stora ambitioner. I navet finns även ett uppbyggt sörmländskt affärsängelnätverk med ett 30-tal investerare, som aktivt deltar i verksamheten. Sörmlandsfondens och affärsänglarnas kompetens, nätverk och kapital bidrar till goda förutsättningar för sörmländska tillväxtbolag.

Den 4 maj välkomnar vi "affärsänglarna" till SBP med förhoppningen att de ska hitta nya intressanta bolag att investera i.