Partners

Strängnäs Business Park är en fysisk och digital mötesplats där vi samlat näringslivsaktörer, företagarorganisationer, entreprenörer och företag i vårt regionala nätverk av samarbetspartners.