Finansiera företag - ALMI


Vad kan Almi göra för dig?

 

Har du en idé om en produkt eller tjänst? Är du på väg att starta eller köpa ett företag? Eller driver du redan ett företag? 

Almi erbjuder lån och affärsutveckling till företag som vill utvecklas och växa. Det kan till exempel vara i etableringsfasen för en entreprenör, det kan gälla ett befintlig företag med potential till tillväxt, det kan vara på ett tidigt idéstadium där både affärsidé och produkten behöver vidareutvecklas eller ett företag med som vill etablera sig på en internationell marknad. Genom Almi Invest investerar vi riskkapital i företag i tidiga skeden med stor tillväxtpotential och en skalbar affärsidé. Almis verksamhet ska utgöra ett komplement till den privata marknaden avseende företags behov av finansiering och rådgivning. I den första kontakten med Almi genomförs alltid en analys av företagets behov. Analysen visar om företaget har behov av Almis erbjudanden eller om det finns andra aktörer som företaget ska slussas vidare till. Almi har ett särskilt fokus mot entreprenörer och företag i tidiga skeden, antingen i fråga om företagets livscykel eller i fråga om att företaget står inför en ny expansionsfas.

 

Vi investerar i framtida tillväxt!