Making Space for Growth

Europeiska Unionen Europeiska socilafonden

Making Space for Growth är ett Socialfondsprojekt från ESF-rådet. Projektet syftar till att ge förutsättningar för företagen att nå sin utvecklingspotential genom att erbjuda stöd och utbildningar i projektet. Företagens viktigaste resurs är ofta individerna i organisationen varför deras kompetens är av yttersta vikt för företagens möjlighet att utvecklas och därmed för individerna att behålla sina anställningar och att skapa förutsättningar för flera att få en anställning.

Projektet riktar sig till företag som är/har:

  • Solo- och mikroföretag, 0-9 anställda
  • Tillväxtbolag
  • Minst ett årsbokslut, helst två

Företagen som deltar i projektet erbjuds kostnadsfri kompetensutveckling inom området affärsutveckling. Företaget bistår med sin tid samt en avgift på 1000 kr per företag (enligt ESF-reglerna). Alla anställda omfattas av projektet inkl VD/ägare. Specifika utbildningsplaner skapas utifrån respektive företag och individ. 

Projektet drog igång 2016 och pågår till december 2018. Beräknad tidsåtgång 40 – 60 utbildningstimmar per individ (2017-2018).

Deltagande företag förbinder sig också till att medverka på projektets gemensamma träffar med övriga projektpartners och dess företag, 2-4 tillfällen per år. 

 

Vid frågor gällande projektet, vänligen kontakta:
Cmmunity manager Nathalie Nylén | 0733-52 22 93