New Bright Future


New Bright Future - ett innovations- och affärsutvecklingsprogram

Programmet är en satsning för att matcha våra företag i kommunen med nyanlända akademiker som alla har erfarenhet inom en rad olika branscher.

Satsningen omfattar 60 personer och första gruppen om 30 deltagare startade sin första lektion den 5 oktober 2016 och den andra gruppen började 27 mars 2017. Efter den tre månader långa utbildningen kommer deltagarna vara ordentligt rustade att dela med sig av dels sina tidigare erfarenheter och nyvunna kunskaper inom Personligt ledarskap, Ständiga förbättringar, visualisering, och förändringsledning till de partnerföretag de matchas ihop med.

Syftet är att företag i Strängnäs och Eskilstuna ska matchas ihop med deltagare från New Bright Future efter behovet av kompetens och samtidigt ta del av New Bright Future deltagarens tips på konkreta verktyg och förbättringsmöjligheter för utveckling. Detta under en tre månader lång praktik hos partnerföretaget.

 

Vi vet att olika perspektiv är grogrund för all verksamhetsutveckling och ett medel för innovation. Genom att matcha människor med hög utbildning och tidigare erfarenheter med våra företag i kommunerna bidrar vi till innovationsinjektioner i företagen samtidigt som vi öppnar upp ett nätverk för våra nya invånare. En kraft som vi tror starkt på för att utveckla både företagen och individer.

 Catarina Berglund, chef Strängnäs Business Park

 

Utveckling är en stor del av min personlighet och genom New Bright Future får jag konkreta verktyg att arbeta med och därmed på ett bra sätt kunna bidra till det på min framtida arbetsplats.”

Tamar Boghos, IT specialist från Syrien

 

Fakta

  • Pilot genomfördes 2015 i Strängnäs genom ett samarbete mellan Strängnäs Business Park och Arbetsförmedlingen med finansiering av Samordningsförbundet. 14 deltagare deltog då och av dessa har 9 personer anställning i dag.
  • Projektet drivs idag genom samverkan mellan Strängnäs kommun, Eskilstuna kommun och Arbetsförmedlingen.
  • Målgruppen är företag i Strängnäs och Eskilstuna.
  • Deltagare är nyanlända med akademisk bakgrund och tidigare arbetslivserfarenheter. 60 deltagare deltar totalt  i projektet.

  

Vad säger några av våra partnerföretag om 
våra deltagare i New Bright Future?

Pernilla Conley – regionansvarig för ALMI Sörmland:

– New Bright Future är en fantastisk bra och kul satsning! Vi fick många värdefulla inputs på våra processer, flöden och förbättringsförslag att jobba vidare med. Praktikanten Nella Abdelahad, som har mångåriga erfarenheter från bankindustrin i Syrien var proffsig, intresserad och en glädje att lära känna under perioden.

Jesper Eriksson, ägare av Future Driven Development AB och LEAN-konsult i NBF-projektet:

– Deltagarna överraskade mig med sitt driv och initiativförmåga. Vi hade många intressanta diskussioner om svensk företagskultur och förbättringsarbete där det blev tydligt att deltagarnas perspektiv är viktigt för utvecklandet av framtidens svenska näringsliv och det svenska samhället.

Benny Stjernström, ägare av Sweden Construction Center: 

– New Bright Future har verkligen funnit den viktiga länken mellan samhällsintroduceringskurser, kompetenskartläggning samt såklart match-make:a deltagarna mot arbetsmarknaden. Dessa individer besitter stora kompetenser och såsom det ser ut i Sverige just nu så är behovet enormt från arbetsmarknaden, speciellt inom vår bransch, byggindustrin. Vi befinner oss i samma utsatta läge som under 50-, 60- och 70-talet när det kommer till arbetskraftsglappet vad som förväntas från byggindustrin samt det som konkret måste byggas idag. Vi är absolut tvungna att ta emot nyanlända akademiker för att vi ska klara av det stora behovet i byggindustrin. Byggnadsingenjörerna Amer och Almostafa som praktiserade hos oss är fantastiska representanter för en sådan lösning. Flera företag måste se över sin behovslåda och ge chansen till nyanlända akademiker, både för sitt egna företags överlevnad, för samhället i stort, men såklart även för den nyanlända. Tillfredställelsen som kommer från att ge en nyanländ en ärlig chans är något som varje företag i branschen bör göra, säger Benny Stjernström.

Radiointervju med deltagare från New Bright Future

Lyssna på radiointervjun som P4 Sörmland gjorde med Armen Nabatyan och Klodia Edo där de berättar om hur New Bright Future har hjälpt dem ut i arbetslivet. 
Välj programmet som sändes 6 november 2015 och spola fram till 1:39.
  

SVT Sörmlands intervju med Armen Nabatuan, deltagare från New Bright Future

Utländska akademiker får jobb via nytt projekt

  

Samordningsförbundet RAR i Sörmland finansierade New Bright Future.

 

Kontaktperson:
Gassan Abood 
Projektledare
0152-290 66
​gassan.abood@strangnas.se 
   
 

 

 

Företags- och organisationspartners inom New Bright Future:

ALMI Företagspartner  Arbetsförmedlingen  Capio Läkargruppen  Europaskolan  High Heaven  

Leine och Linde  SCC  Stegborgs EL-evator  Strängnäs Business park   Strängnäs kommun  Åsgård