Växtzon


Strängnäs Business Park har tillsammans med nio andra företagsinkubatorer och science parks tilldelats 33 miljoner kronor av Tillväxtverket i projektet Växtzon. Målet är att öka antalet stora tillväxtföretag genom att öppna upp regiongränserna och dela med sig av kunskap, nätverk och kapital.

Fakta

Växtzon är ett regionalfondsprojekt finansierat av Tillväxtverket där målet är att fler företag i östra Mellansverige ska kunna uppnå en omsättning på 100 miljoner kronor. I projektet ingår nio företagsinkubatorer och science parks: Creative Business Incubator, Inkubera i Örebro, Munktell Science Park i Eskilstuna, Norrköping Science Park, Uppsala Innovation Centre, Vreta Kluster i Linköping, Västerås Science Park, Mjärdevi Science Park i Linköping och Strängnäs Business Park. Ambitionen är också att skapa en innovationsfrämjande struktur över regiongränserna, vilket ska komma företagen till nytta oavsett var i östra Mellansverige de är etablerade.

Läs mer om Växtzon här vaxtzon.se

 

Intressanta länkar 

Växtzon 1 pressmeddelande, 22 juni 2016

REKO-succé ger eko för närproducerat13 nov 2016

 

 

 

För mer information kontakta:

   

 

 

 

Oskar Mineur
tf. chef
0152-290 79
oskar.mineur@strangnas.se