Toppbild

Alkohol, tobak & e-cigaretter

I Strängnäs kommun ansvarar samhällsbyggnadsnämnden för frågor som handlar om försäljning av alkohol, tobak och e-cigaretter. Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar också för tillsynen av försäljningen.

 

Arbetsutskottet beslutar om serveringstillstånd

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutar bland annat om frågor som rör serveringstillstånd. Sammanträdena är inte öppna för allmänheten.
Utredningen måste vara klar minst en vecka innan utskottet sammanträder.

Datum för sammanträden 2018

2018-04-11

2018-05-16

2018-08-15

2018-09-12

2018-10-17

2018-11-14

  

Riktlinjer

Strängnäs kommuns riktlinjer enligt alkohollagen

 

Restaurangregister

Är du intresserad av att få veta vilka restauranger i Strängnäs kommun som har serveringstillstånd, titta i vårt restaurangregister.
Restaurangregistret

 

Krögarmöte

Information från krögarmötet som ägde rum i kommunhuset 2018-03-13.

 

Länkar

Alkohollagen >>>

Folkhälsomyndigheten >>>

Uppdaterad 2018-03-15

Miljöenheten

Besöksadress
Nygatan 10
645 80 Strängnäs

Postadress
Samhällsbyggnadskontoret
Miljöenheten
645 80 Strängnäs

Telefon växel 0152-291 00
E-post serveringstillstand@strangnas.se

Alkoholinspektör
Berit Rydberg
Telefon: 0152-296 56
E-post: berit.rydberg@strangnas.se

Rosmarie Olsson
Telefon: 0152-296 57
E-post: rosmarie.olsson@strangnas.se

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >