Toppbild

Förvärvstillstånd

För privatpersoner som förvärvar lantbruksegendom i Södermanlands län behövs inget förvärvstillstånd. Juridiska personer (bolag m.fl.) måste söka förvärvstillstånd i hela länet och kan få tillstånd bara om vissa förutsättningar är uppfyllda.

Förvärv över 10 miljoner kronor prövas av Jordbruksverket, men ansökan och utredning görs av Länsstyrelsen. Ansökan och mer information hittar du hos Länsstyrelsen.

Uppdaterad 2017-03-06

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >