Toppbild

Regler för upphandling

Lagen om Offentlig Upphandling

För alla kommunens inköp gäller Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). Lagen styr den offentliga upphandlingen och syftet är bland annat att säkra den fria konkurrensen mellan anbudsgivare inom EU-länderna.

Läs mer hos Upphandlingsmyndigheten.

Konkurrensverket är tillsynsmyndighet.

 

Direktupphandling

Om kommunen ska köpa in en vara eller tjänst till ett totalt värde under direktupphandlingsgränsen (ca 586 000 kronor) kan detta göras genom direktupphandling. En direktupphandling är ett upphandlingsförfarande som inte kräver annonsering vilket innebär ett enklare tillvägagångssätt jämfört med övriga upphandlingsförfaranden.

Vid direktupphandling gäller inte några särskilda regler kring hur upphandlingen ska genomföras, till exempel rörande konkurrensutsättning, tidsfrister och liknande. Dock ska direktupphandling, i likhet med all upphandling i stort, utgå från de upphandlingsrättsliga principerna: principerna om likabehandling, icke-diskriminering, öppenhet, ömsesidigt erkännande och proportionalitet.

 

Kommunens interna regler och riktlinjer

Strängnäs kommuns inköps- och upphandlingspolicy samt riktlinjer för direktupphandlingar finns i författningssamlingen.

Uppdaterad 2018-03-01 av Inköpsenheten

Inköpsenheten

Strängnäs kommun
Inköpsenheten
Nygatan 10
645 80 Strängnäs
Telefon: 0152-290 24, säkrast kl. 8:30-9:30

Anna Kahlbom
Inköpschef
anna.kahlbom@strangnas.se
Tel: 0152-293 91

Mats Lange
Upphandlare
mats.lange@strangnas.se
Tel: 0152-291 52

Ida Otken Eriksson
Upphandlare
ida.otkeneriksson@strangnas.se
Tel: 0152-290 65

David Lestander
Upphandlare
david.lestander@strangnas.se
Tel: 0152-291 53

Marie Norbäck
Direktupphandlare
marie.norback@strangnas.se
Tel: 0152-296 08

Inger Fridström
Inköpsutvecklare
inger.fridstrom@strangnas.se
Tel: 0152-292 51

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >