Toppbild

Gällande avtal

En lista över Strängnäs kommuns gällande leverantörsavtal publiceras i avtalsdatabasen som uppdateras kontinuerligt med nya avtal.


Länk till avtalsdatabasen

Uppdaterad 2018-04-20 av Inköpsenheten

Inköpsenheten

Strängnäs kommun
Inköpsenheten
Nygatan 10
645 80 Strängnäs
Telefon: 0152-290 24, säkrast kl. 8:30-9:30

Anna Kahlbom
Inköpschef
anna.kahlbom@strangnas.se
Tel: 0152-293 91

Mats Lange
Upphandlare
mats.lange@strangnas.se
Tel: 0152-291 52

Ida Otken Eriksson
Upphandlare
ida.otkeneriksson@strangnas.se
Tel: 0152-290 65

David Lestander
Upphandlare
david.lestander@strangnas.se
Tel: 0152-291 53

Marie Norbäck
Direktupphandlare
marie.norback@strangnas.se
Tel: 0152-296 08

Inger Fridström
Inköpsutvecklare
inger.fridstrom@strangnas.se
Tel: 0152-292 51

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >