Andra webbplatser

Information

Enhetschef, Individ- och familjestöd

Arbetsuppgifter

Som enhetschef ingår du som en av sex enhetschefer i Arbete och familjs ledningsgrupp, vilka tillsammans med verksamhetschef ansvarar för hela verksamhetsområdes uppdrag. Enhetschefens uppdrag är att ansvara för enhetens verksamhet, personal och budgetansvar. Du har också arbetsmiljöansvaret för de 21 medarbetare som jobbar på enheten. Dina medarbetare kommer att bestå av familjebehandlare, familjehemssekreterare, vuxenstödjare, behandlingsassistenter samt en samordnare för våld i nära relation. Det finns gruppledare på enheten som stödjer dig i det operativa dagliga arbetet. Du ingår som representant för kontoret i flera samverkansfora, t.ex. på Familjecentralen, ledningsgruppen för våld i nära relation och Beroendecentrum Ung. Du är verksamhetschefen behjälplig med att bedriva utvecklingsarbetet för enheten men också för hela verksamhetsområdet och socialkontoret. Du bidrar till verksamhetens utveckling av kvalitet genom att ha god kännedom om socialkontorets ledningssystem för ett systematiskt kvalitetsarbete.

Kvalifikationer

För att trivas och klara av uppdraget ser vi att du har följande kompetenser och erfarenhet: • Socionomexamen eller annan högskoleutbildning som bedöms likvärdig. • Du har tidigare arbetat hos socialtjänsten, såväl inom myndighetsutövning som med behandling. • Goda kunskaper gällande adekvat lagstiftning och evidensbaserade metoder för, unga, vuxna och familjer. • Goda kunskaper inom området våld i nära relationer. • Goda kunskaper om psykisk ohälsa, beroende problematik och spelberoende. • B-körkort. • God förmåga att planera, prioritera och organisera ditt eget arbete. Som chef och god ledare har du kännedom om socialkontorets olika uppdrag. Det är önskvärt att du har tidigare erfarenhet från att vara chef och du är bekväm med att leda och fördela arbetsuppgifter. Du har också god kännedom om samverkande parters uppdrag och ansvar och anser att personalen är en av de viktigaste resurserna och du har en förmåga att hjälpa och stötta vid behov, men kan också ta kommandot när det behövs. Du tycker att det är roligt och viktigt att samverka internt och externt. Vi eftersträvar en god stämning och ser att du bidrar genom ett positivt förhållningssätt och ett gott kamratskap. Det är därtill meriterande om du har kunskap i verksamhetssystemet Treserva.


I samarbete med offentliga jobb

Sista ansökningsdatum: 2019-03-31

Referensnummer: 79/19


Anställningsvillkor

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Omfattning: Heltid

Löneform:

Arbetstid: Heltid

Tillträde: • Tillträde enligt överenskommelse • Intervjuer kan komma att hållas löpande under ansökningstiden.


Upplysningar

Annica Westling,

Telefon: 0152 296 80


Lina Svensson,

Telefon:


Fackliga kontaktpersoner

Fackliga representanter nås via kommunens växel Tel: 0152-29100


Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 december 2018
Arbete och företagande