Information

Skolkurator, Mariefredsskola

Arbetsuppgifter

Exempel på arbetsuppgifter som skolkurator på Mariefredsskola Eftersom Mariefredsskolan har 2 kuratorer, är det viktigt med samarbete mellan kuratorerna, för en fördelning och helhetssyn över behov av insatser. Du ingår i skolans elevhälsoteam som arbetar proaktivt och aktivt när det gäller elever med särskilda behov och med stödinsatser på individ- och gruppnivå. I teamet bidrar du med din tvärprofessionella kompetens och då är det viktigt att du tycker om och har lätt för att samarbeta, samverka, driva, utvärdera och följa upp processer. Du ska även kunna arbeta självständigt. Vid behov genomför du skolsociala utredningar och bedömningar som sedan ligger till underlag för teamets eventuella insatser och åtgärder eller byte av skolform. Du ingår i skolans trygghetsteam och dess trygghets- och värdegrundsarbete som genom samtal och insatser på individ- och gruppnivå medlar, förebygger och motverkar diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Du gör orosanmälningar till socialtjänsten, deltar i nätverksmöten och samverkar med socialtjänst, Barn- och ungdomspsykiatri (BUP), polis och andra externa aktörer. Du deltar nätverksträffar och extern handledning för kommunens skolkuratorer. Du ansvarar för och driver skolans incidentrapportering. Du genomför yrkesmässiga samtal, såsom stöd-, motivations- och krissamtal och bearbetande samtal med elever samt vägledande samtal med vårdnadshavare. Gruppsamtal med elever och handledande samtal med lärare ingår också i arbetsuppgifterna.

Kvalifikationer

Vi söker dig som - har en socionomutbildning eller är beteendevetare - har djupa kunskaper i beteende- och samhällsvetenskap - har god IT-kompetens och dokumentationsvana - har god förmåga att uttrycka dig väl i både skrift och tal - kan planera, organisera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt - är du lugn, trygg och har en god kommunikativ förmåga samt har barnets behov som utgångspunkt - är flexibel samt har en mycket god förmåga att skapa goda relationer med barn, ungdomar och deras vårdnadshavare - kan kommunicera utifrån ett lösningsfokuserat perspektiv och är respektfull i varje möte med elever, kollegor och vårdnadshavare. Det är meriterande om du har - utbildning i motiverande samtal (MI) utbildning - erfarenhet av tidigare arbete som skolkurator och/eller annat socialt arbete t ex inom socialtjänsten med barn/unga och deras familjer. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och vill att du delar kommunens värdegrund, utveckling, respekt, tydlighet och öppenhet. Utdrag ur belastningsregistret krävs vid anställning.


I samarbete med offentliga jobb

Sista ansökningsdatum: 2019-05-29

Referensnummer: 187/19


Anställningsvillkor

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Omfattning: Deltid

Löneform:

Arbetstid: Deltid

Tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.


Upplysningar

Magnus Erikson ,

Telefon: 0159 29768


Liselotte Flemmingsdotter,

Telefon: 0152 291 62


Fackliga kontaktpersoner

Fackliga representanter nås via kommunens växel Tel: 0152-29100


Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 december 2018
Arbete och företagande